English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 10

Tid og sted: 12. sep. 2014 10:15, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i sosialpsykologi Marjan Nadim ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Forerunners for change: Work and motherhood among second generation immigrants in Norway

Tid og sted: 5. sep. 2014 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Cand.polit. i sosiologi Janne Solberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Defensive accountings. An  ethnomethodological study of clients' resistance practices in vocational rehabilitation encounters

Tid og sted: 16. juni 2014 13:1515:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus, UiO

To nye arbeider om Oslo og sosial ulikhet. Terje Wessel: Økonomisk segregasjon i Oslo – mot nye kontraster.

Maren Toft: Omgitt av ressurser. Nabolagets betydning for senere overklasseposisjon

Tid og sted: 4. juni 2014 10:3013:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Susanne Nordbakke ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Alive and kicking. Wellbeing and mobility in old age

Tid og sted: 13. mai 2014 11:1513:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Er vi i dagens refleksive eller flytende modernitet friere og mer refleksive enn våre foreldre og besteforeldre? Betyr klasse noe for valgene vi tar om utdanning, jobb, karriere og politikk?  Dr. Will Atkinson (University of Bristol) innleder.

Tid og sted: 13. mai 2014 09:1511:00, Rom 241 Harriet Holters hus

Klasse- og eliteseminaret inviterer til seminar om nye måter å måle klasse på. Seminaret innledes av Dr. Will Atkinson (University of Bristol).

Tid og sted: 30. apr. 2014 14:1515:45, Harriet Holters hus, rom 221

Johan P. Olsen av Arena, UiO, innleder

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid og sted: 3. apr. 2014 10:3013:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Mariann Stærkebye Leirvik ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Mer enn klasse: Betydningen av «etnisk kapital» og «subkulturell kapital» for utdanningsatferd blant etterkommere av innvandrere

Tid og sted: 21. mars 2014 10:3013:30, Auditorium 1, Helga Engs hus

Cand.polit. i sosialantropologi Janikke Solstad Vedeler ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Funksjonshemming og arbeid – om like muligheter for deltakelse

Tid og sted: 20. mars 2014 14:1515:45, Harriet Holters hus, rom 221

Anette Bochorst fra Aalborg universitet innleder.

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid og sted: 13. mars 2014 10:3013:30, Sophus Lies Auditorium

Cand.polit. i sosiologi Vibeke Heidenreich ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Kjønnskvotering i selskapsstyrer og rekrutteringseffekter

Tid og sted: 6. mars 2014 14:1516:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Martin Kolk (Stockholms Universitet) arbeider i hovedsak med problemstillinger knyttet til slektskap utenfor kjernefamilien. På AKS-seminaret presenterer han et arbeid i skjæringspunktet mellom kulturgeografi og demografi, hvor han studerer hvordan flyttemønstre former i hvor stor grad vi bor i nærheten av våre slektninger.

Tid og sted: 7. feb. 2014 09:1511:45, Auditorium 2, Helga Engs hus

Master of Science in Environment and Development Helene Amundsen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Adapting to change – community resilience in Northern Norwegian municipalities

Tid og sted: 30. jan. 2014 10:3013:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Julia Orupabo ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Kompetanse – en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjoner i overgangen mellom utdanning og arbeidsmarked

Tid og sted: 28. jan. 2014 14:1516:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Lynn Prince Cooke, professor ved University of Bath, har det siste tiåret etablert seg som en fremtrende forsker i skjæringspunktet mellom temaene ulikhet/familie/kjønn. På AKS-seminaret presenterer hun et arbeid om "farskapspremier" i yrkeslivet og hvordan disse endres over tid.

Tid og sted: 23. jan. 2014 14:1515:45, ISS, Harriet Holters hus, rom 221

Åse Gornitzka av Institutt for statsvitenskap, UiO, innleder seminaret

Denne våren er det den tredje modulen i prosjektet,  institusjoner, demokrati og politikk, som står i sentrum. Kryss av datoene allerede nå.

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid og sted: 11. des. 2013 14:1516:00, Rom 221, Harriet Holters hus

Offentligheten er i endring og sosiale medier er en viktig del av endringsprosessen. Bernard Enjolras er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og er en av dem som har fulgt tettest betydningen  av sosiale medier for politisk debatt.

Alle er velkommen!

Tid og sted: 6. des. 2013 09:3012:30, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Determining discrimination. A multi-method study of employment discrimination among descedants of immigrants in Norway

Tid: 30. nov. 2013

Nedenfor er program fra årets arrangement hvor også representanter fra kommune og museum var utfordret til å gi kommentarer.

Tid og sted: 20. nov. 2013 09:1511:00, Rom 221, Harriet Holters hus
Tid og sted: 15. nov. 2013 11:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Jørgen Svalund ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries

Tid og sted: 8. nov. 2013 10:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Atle Wehn Hegnes ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Kulturelt tilpasningsarbeid – Innføring, forvaltning og bruk av merkeordningen Beskyttede betegnelser i Norge

 

Tid og sted: 5. nov. 2013 10:30, Audituriom 3, Helga Engs hus

Master i sosiologi Magne Flemmen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

"Class Analysis and Social Differentation: An Approach to Contemporary Class Divisions"

Tid og sted: 19. juni 2013 17:0018:00, Sophus Lies Auditorium, University of Oslo
Tid og sted: 18. apr. 2013 14:1515:45, Harriet Holters hus rom 323

Tema:   Velferdsstat og institusjonell endring - Eksemplifisert  ved syketrygd og pensjonsreform i Norge

Innledere: Anniken Hagelund og Axel West Pedersen

Seminaret er åpent for alle.