English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 6

Portrait Carlota Perez
Tid og sted: 12. mai 2017 10:1517:00, Blindern, UIO

Carlota Perez is one of the leading contemporary scholars in the study of present socio-technical change in a historical perspective. Come to her lecture and sign up to participate in her workshop at Blindern, UIO.

Tid og sted: 11. mai 2017 14:1516:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 6

 

Wendy Bottero (University of Manchester)

Andrew Abbott
Tid og sted: 8. mai 2017 14:1516:00, A3, Eilert Sundts hus, Moltke Moesvei 31

Building on his life-long engagement in the sociology of knowledge, Andrew Abbott will explore the relationship between research and policy in his talk at Eilert Sundts Hus, UIO.

brochmann og ellingsater
Tid og sted: 8. mai 2017 12:0013:00, 2.etasje Harriet Holters Hus

Velkommen til mandagslunsj! Grete Brochmann og Anne Lise Ellingsæter presenterer sitt utvalgsarbeid.

Tid og sted: 3. mai 2017 14:1516:00, Rom 301 Harriet Holters hus

Classifying bodies, classified bodies, class bodies. Body weight and the everyday justification of inequality.

 

Professor Dieter Vandebroeck (Free University of Brussels) is giving a public lecture on his research on how class divisions become inscribed in the body and how physical properties, in turn, contribute to naturalizing and legitimizing class divisions.

Logo NOS-HS
Tid og sted: 25. apr. 2017 13:0018:00, Auditorium 3, Eilert Sundts Hus, Blindern

Mini-conference with Cathrine Holst, Arne Johan Vetesen, and Henrik Syse on reason and affect in divided societies.

Man and child walking towards windmill
Tid og sted: 25. apr. 2017 08:3016:00, Forskningsparken Forum/Faros

The energy transition and the role of universities: The importance of transcisciplinarity in breaking barriers.

Tid og sted: 4. apr. 2017 13:0015:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, University of Oslo Library (UBO)

On Tuesday 4 April Professor Bo Stråth and Professor Hans-Jörg Trenz will present main conclusions from their newly published books on Europe's past and present.  

Tid og sted: 3. apr. 2017 14:1516:00, aud. 6 Eilert Sundts hus

The Dogged Persistence of the Old Boy: Private Schools and Elite Recruitment 1897-2016

Tid og sted: 16. mars 2017 09:1510:30, Auditorium 4, Eilert Sundts Hus, University of Oslo (Bindern Campus)

We are pleased to invite you to the next event of the Cities & Society seminar series.

The Extraordinary Rendition of Circulations: grounding dispossession in the mega-event accumulation regime. By Christopher Gaffney

Breakfast is served from 09:00

Tid og sted: 3. mars 2017 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Mari Holm Ingelsrud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Demanding change? Employee sickness absence, disability retirement and turnover in response to hospital reorganization

Tid og sted: 24. feb. 2017 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i statsvitenskap Björn Klimek  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Food industry structure in Norway and Denmark since the 1990s. Path dependence and institutional trajectories in Nordic food markets

Logo
Tid og sted: 15. feb. 2017 09:0018. feb. 2017 21:00, Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitet i Oslo

Miljøbevegelser bruker slagordet "systemendring, ikke klimaendring". Det viser til gjentatte mislykkede forsøk på å redusere klimagassutslipp med internasjonale forhandlinger og teknologiske innovasjoner. Samfunn må i stedet endres fundementalt for å kunne forhindre katastrofale klimaendringer.  

Dette danner utgangspunktet for konferansen "Ecological Challenges 2017" der vi vil fokusere på spørsmål relatert til systemendring.

Logo
Tid og sted: 15. feb. 2017 09:0018. feb. 2017 17:00, Faculty of Social Sciences, University of Oslo

Environmental movements use the slogan “System Change, not Climate Change.” It points out that international negotiations and technological innovations repeatedly fail to reduce carbon emissions levels, and that our societies need to be profoundly transformed to prevent disastrous climate change.

Tid og sted: 13. jan. 2017 14:1515:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Fredrik Jansson (Stockholms Universitet) besøker AKS-seminaret. Han presenterer et arbeid om endringer i moralske holdninger. Hovedspørsmålet et hva som skaper endringer mot mer liberale holdninger i et samfunn. Arbeidet er et samarbeid med Pontus Strimling, Irina Vartanova og Kimmo Eriksson.

Jansson har bakgrunn i anvendt matematikk,. Han arbeider med mange ulike problemstillinger, fra kulturell evolusjon av demokratiske holdninger til mønstre i skolesegregering.

Tid og sted: 9. des. 2016 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand. polit. i samfunnsgeografi Annika Wetlesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Local labour regimes and the agency of construction workers in Chennai, South India

 

Tid og sted: 9. des. 2016 10:3014:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Jens Lunnan Hjort vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Oslo youth between individualization and class. A study of orientations towards the future

Tid og sted: 30. nov. 2016 14:1515:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Martin Hällsten (Stockholms Universitet) har på kort tid blitt en ledende forsker innen utdannings- og ulikhetssosiologi. Han har publisert arbeider innen en rekke felt, bl.a. ulikhet sett over mange generasjoner, om ulike kilder til lønnsulikhet, og livslang læring.

 

På dette seminaret, som er en samproduksjon med Klasse- og eliteseminaret, presenterer Hällsten et arbeid om familiers formuer og barnas utdanningsprestasjoner. Fabian Pfeffer (Michigan) er medforfatter.

 

Tid og sted: 30. nov. 2016 14:15, Aud. 6, Eilert Sundts hus

Klasse- og eliteseminaret, i samarbeid med AKS, inviterer til seminar med Martin Hällsten (Stockholms universitet).

Seminaret omhandler betydningen av besteforeldres formue for barns utdanningsutsikter og er basert på et samarbeid med Fabian Pfeffer (University of Michigan).

Tid og sted: 25. nov. 2016 11:3013:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Line Schou vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Group differences in alcohol-related sickness absence and attitudes

Tid og sted: 24. nov. 2016 14:15, Aud. 6 Eilert Sundts hus

We are sorry inform that this lecture by Beverley Skeggs is cancelled.

 

Welcome to another public lecture hosted by the Classes and Elites Research Seminar.

Portrait, Dr. Mattias Bernt
Tid og sted: 14. nov. 2016 14:1515:30, Aud. 4, Eilert Sundts hus, A-block

ISS welcomes Matthias Bernt, Senior Researcher at the Leibniz Institute for Research on Society and Space.

Tid og sted: 4. nov. 2016 10:3014:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i geografi Andreas Forø Tollefsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Local Dynamics of Civil War

Omslag
Tid og sted: 2. nov. 2016 14:1516:00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Klasse- og eliteseminaret inviterer til åpent seminar med Andreas Melldahl (Uppsala Universitet)

Utbildningsexpansionen och det sociala rummets struktur. Förändringar av utbildningens värde, 1990-2008.

Tid og sted: 28. okt. 2016 12:1516:00, Aud. 1, Eilert Sundts hus, blokk A

Et tverrfaglig institutt - endelig voksen!