English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 3

Tid og sted: 15. nov. 2018 10:3014:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Karina Standal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Challenges of Gender, Power and Change in Solar Energy Interventions in Rural India. Imagined Beneficiaries and the Makings of Women’s Empowerment in the Village Electrification Project

Tid og sted: 5. nov. 2018 10:3013:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i samfunnsgeografi Victoria Ingrid Einagel vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Telling stories, making selves. Reconfiguring social and political belonging in postwar Sarajevo

Tid og sted: 25. okt. 2018 15:1517:00, Aud.5, Eilert Sundts hus

Er det forskjeller i hvor ofte folk fra ulike sosiale klasser vises på TV? Presenteres de på samme måte,? Fremtrer de i ulike sjangre? Fungerer klasse som en moralsk kategori på TV?

Tid og sted: 25. okt. 2018 12:0013:00, Fellesareal i 2.etasje, HHH

Fredrik Engelstad, emeritus ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, skal snakke om institusjonell endring i et demokratisk samfunn. Velkommen!

Tid og sted: 23. okt. 2018 14:1515:30, Eilert Sundts hus, auditorium 2

Associate professor Julia Lajus will analyze the status and future trends of environmental history research on the Arctic region, from a Russian perspective.

Tid og sted: 16. okt. 2018 10:3014:00, Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus

Master i sosiologi Maren Toft vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Biographies of privilege. Spatiotemporal structures of upper-class formation

Tid og sted: 10. okt. 2018 10:1512:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Professor Lars Coenen fra The University of Melbourne holdt årets Tschudi-forelesning ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2018.

Podcast fra forelesningen er tilgjengelig her. 

Tid og sted: 27. sep. 2018 10:3014:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Ingvild Jøranli vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Labour markets and the geography of firm learning

Tid og sted: 26. sep. 2018 18:0020:00, Kulturhuset, Oslo

De har blitt kalt eliteskoler, og de har sluset mange inn i samfunnets toppstillinger. Hvordan opplever elevene skolehverdagen? Hvorfor interesserer forskere seg for disse to skolene?   

Tid og sted: 19. sep. 2018 11:0016:00, Foajeen i Harriet Holters hus

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal gi bort en tusen bøker, utgåtte kompendier, tidsskrifter, oppslagsverk osv.

Vi har samlet mange titler innenfor sosiologi, samfunnsgeografi, sosialantropologi, filosofi, diverse samfunnsvitenskap, skjønnlitteratur og referanseverk.

Tid og sted: 13. sep. 2018 12:0014. sep. 2018 14:00, Voksenåsen

Temagruppen Arbeid, politikk og organisasjon inviterer alle ISSere til seminar for å tematisere institusjoners rolle og dynamikk som koplingsmekanisme mellom samfunnets orden og lokale samhandlingsprosesser.

Tid og sted: 12. sep. 2018 13:0014:00, Auditorium 6, Eilert Sundts Hus

Lars H. Andersen (Rockwoolfondens forskningsenhet i København) besøker AKS-seminaret. Han presenterer et arbeid om effekten av reduksjon av velferdsytelser for innvandrere i Danmark.

Tid og sted: 10. sep. 2018 14:1515:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus

We are pleased to invite you to the next event of the Cities & Society seminar series this upcoming Monday.

Professor Monika Buscher (Lancaster University, Dept. Sociology) will present "About Time: Changing mobilities and creative urbanism".

Tid og sted: 5. sep. 2018 13:1515:00, Rom 222, Harriet Holters Hus

Klasse- og eliteseminaret er glade for å kunne ønske velkommen til åpent seminar om klasse og politiske skillelinjer. Innledere er stipendiat Peter Egge Langsæter og førsteamanuensis Magne Flemmen.

Tid og sted: 1. aug. 2018 09:003. aug. 2018 17:00, Georg Sverdrups hus, University of Oslo, Blindern

Welcome to the 24th Nordic Conference for the Sociology of Religion 2018. 

PLEASE NOTE that the City of Oslo has invited all conference participants to a welcome reception in Oslo City Hall on the evening of July 31st.

Tid og sted: 14. juni 2018 10:3014:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Sveinung Legard vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Scaling up Participatory Democracy. Citizen Engagement in Budgeting in Brazil and Norway

Tid og sted: 13. juni 2018 14:1515:00, Auditorium 4, Eilert Sundts Hus

Får spedbarn bedre helse når legedekningen er god? Jonas Minet Kinge (FHI) og Jostein Grytten (UiO) har undersøkt dette gjennom et naturlig eksperiment.

Tid og sted: 8. juni 2018 15:0017:00, Aud. 1, Georg Sverdrups hus

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi inviterer deg som fullfører din bachelorgrad til seremoni fredag 8. juni 2018!

Tid og sted: 25. mai 2018 14:1515:00, Instituttstyrerommet 221 Harriet Holters hus

Who’s Your Daddy? Nepotism, Employer Inheritance, and the Intergenerational Persistence of Economic Advantage in Norway

Mats Lillehagen (ISS, UiO)

Are Skeie Hermansen (ISS, UiO)

Tid og sted: 24. mai 2018 14:1515:30, Aud.5, Eilert Sundts house

We are pleased to invite you to the next event of the Cities & Society seminar series: Towards a Global Urban Geopolitics - Bringing Geopolitics into the Mainstream of Comparative Urban Studies by Dr. Jonathan Rokem.

Tid og sted: 15. mai 2018 09:0012:00, Oslo Rådhus, "Formannskapssalen", 2. etasje vestre tårn

Osloforskning har gitt støtte til mange dyktige UiO-studenter i årenes løp. Vi har plukket ut noen av de beste masteroppgavene fra de tre siste årene og arrangert dem rundt tre hovedtemaer: sosial utvikling, byutvikling og historie.

I årets seminar skal åtte tidligere studenter presentere hovedfunnene i masteroppgavene sine etterfulgt av spørsmål og kommentarer fra salen. Fagpersoner i Oslo kommune gir forberedte kommentarer til noen av oppgavene som er presentert.

Tid og sted: 9. mai 2018 11:1512:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

We are pleased to invite you to a guest lecture with Dr. Tak Wing Chan from the Department of social science, UCL Institute of Education in London. The theme for the lecture is: The dynamics of income inequality: the case of China in a comparative perspective

Tid og sted: 8. mai 2018 10:3014:00, Auditorioum 5, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Ulrikke Bryn Wethal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

When China Builds Africa. Linking construction projects and economic development in Mozambique

Tid og sted: 25. apr. 2018 09:1510:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 6

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 23. apr. 2018 14:1516:00, HHH rom 221

"To comply or not to comply, that’s not the question: On the foundation of institutions and agency in institutional maintenance work"

 

Lars Klemsdal presenterer paper. Ta kontak med Lars for å få tilsendt paper på forhånd.