English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 12

Tid og sted: 28. jan. 2014 14:1516:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Lynn Prince Cooke, professor ved University of Bath, har det siste tiåret etablert seg som en fremtrende forsker i skjæringspunktet mellom temaene ulikhet/familie/kjønn. På AKS-seminaret presenterer hun et arbeid om "farskapspremier" i yrkeslivet og hvordan disse endres over tid.

Tid og sted: 23. jan. 2014 14:1515:45, ISS, Harriet Holters hus, rom 221

Åse Gornitzka av Institutt for statsvitenskap, UiO, innleder seminaret

Denne våren er det den tredje modulen i prosjektet,  institusjoner, demokrati og politikk, som står i sentrum. Kryss av datoene allerede nå.

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid og sted: 11. des. 2013 14:1516:00, Rom 221, Harriet Holters hus

Offentligheten er i endring og sosiale medier er en viktig del av endringsprosessen. Bernard Enjolras er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og er en av dem som har fulgt tettest betydningen  av sosiale medier for politisk debatt.

Alle er velkommen!

Tid og sted: 6. des. 2013 09:3012:30, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Determining discrimination. A multi-method study of employment discrimination among descedants of immigrants in Norway

Tid: 30. nov. 2013

Nedenfor er program fra årets arrangement hvor også representanter fra kommune og museum var utfordret til å gi kommentarer.

Tid og sted: 20. nov. 2013 09:1511:00, Rom 221, Harriet Holters hus
Tid og sted: 15. nov. 2013 11:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Jørgen Svalund ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries

Tid og sted: 8. nov. 2013 10:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Atle Wehn Hegnes ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Kulturelt tilpasningsarbeid – Innføring, forvaltning og bruk av merkeordningen Beskyttede betegnelser i Norge

 

Tid og sted: 5. nov. 2013 10:30, Audituriom 3, Helga Engs hus

Master i sosiologi Magne Flemmen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

"Class Analysis and Social Differentation: An Approach to Contemporary Class Divisions"

Tid og sted: 19. juni 2013 17:0018:00, Sophus Lies Auditorium, University of Oslo
Tid og sted: 18. apr. 2013 14:1515:45, Harriet Holters hus rom 323

Tema:   Velferdsstat og institusjonell endring - Eksemplifisert  ved syketrygd og pensjonsreform i Norge

Innledere: Anniken Hagelund og Axel West Pedersen

Seminaret er åpent for alle.

Tid og sted: 11. apr. 2013 10:30, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Helene Toverud Godø ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ungdomskrav – skolekrav – livsrom. En analyse av ungdomsskoleelevers håndtering av faglige og sosiale krav i skole og samfunn.

Tid og sted: 1. mars 2013 09:30, Auditorium 6, Eilert Sundts Hus

Cand.polit. Heidi Østbø Haugen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Changing markets from below. Trade and the movement of people between China and Africa.

Tid og sted: 8. feb. 2013 09:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Cand.polit. Katharina Herlofson ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Generasjonsbånd. Kvinners og menns familierelasjoner i aldrende samfunn.

Tid og sted: 7. feb. 2013 14:1515:45, Harriet Holters Hus 323

Innleder: Lars Mjøset

Tema:   En institusjonell analyse av Norges politiske økonomi i oljealderen

Seminaret er åpent for alle. Vel møtt!  

Tid og sted: 11. jan. 2013 10:30, Auditorium 3, Eilert Sundts Hus

Cand.polit. Jon Horgen Friberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Polish worker in Norway. Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement.

Tid og sted: 30. nov. 2012 10:30, Auditorium 7, Eilert Sundts Hus

Cand.sociol. Anne Grethe Solberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Et kjønnsperspektiv på innovasjonsledelse.

Tid og sted: 12. okt. 2012 10:30, Ragnar Frischs auditorium (311) på Ullevål Kino

Cand.polit. Elisabeth Hovdhaugen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Leaving early: Individual, institutional and system perspectives on why Norwegian students leave their higher education institution before degree completion.

Tid og sted: 5. sep. 2012 10:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Cand.polit. Tonje Gundersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Et ordinært og særegent foreldreskap. En studie av foreldre til barn med sjeldne medisinske tilstander

Tid og sted: 19. juni 2012 09:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Elisabeth Ugreninov ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Kvinner mellom arbeidog omsorgsforpliktelser - fokus på lønnsutvikling og sykefravær

Tid og sted: 24. mai 2012 09:30, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Cand.polit. Marta Bivand Erdal ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Transnational ties and belonging: Remittances from Pakistani migrants in Norway

Tid og sted: 20. apr. 2012 09:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Cand.philol. Gunnar Vittersø ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ren idyll? Forbrukets betydning for bygdeutvikling med utgangspunkt i lokal mat og hytteliv

Tid og sted: 2. mars 2012 10:30, Gamle festsal, Urbygningen/Domus Academica

Cand.polit. Kjetil A. van der Wel ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Social inequalities in sickness: structural change, welfare states and the life course

Tid og sted: 10. feb. 2012 10:30, Aud. 1, Helga Engs hus

Cand.polit. Halvor Melbye Hanisch ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tangles in the Weave of Disability. On the structurality of disabling structures

Tid og sted: 6. des. 2011 10:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.sociol. Sidsel K. Solbrække ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Omstilling, ledelse og verdighet. En studie av Telenors markedsorienteringsprosess 1990-1993.