English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 11

Tid og sted: 27. jan. 2015 14:1516:00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Andreas Kotsadam (UiO) presenterer resultater fra to eksperiment-baserte arbeider om forholdet mellom majoritet og minoritet i sosiale kontekster.

I det ene arbeidet er temaet kontakthypotesen om etniske relasjoner, og i det andre arbeidet er temaet om kontakt med kvinnelige kolleger fører til mindre kjønnsdiskriminering.

Tid og sted: 12. des. 2014 10:3013:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Marielle Stigum Gleiss ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

(Re)making political Space: Labor NGOs and migrant workers in China

Tid og sted: 5. des. 2014 10:3013:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Eirin Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Med staten i ryggen – institusjonelle rammebetingelser og unge voksnes overveielser om å få barn

Tid og sted: 28. nov. 2014 10:3013:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Hans Erik Næss ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The promotional value of motorsport culture. A sociological invstigation of the FIA World Rally Championship

Tid og sted: 20. nov. 2014 14:1516:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthesgate 31

Institusjoner i politisk økonomi:- Gudmund Hernes er en pioner innen institusjonell teori. Allerede i slutten av 1970-årene skrev han et betydningsfullt essay med tittelen Mot en institusjonell økonomi. I disse dager er han aktuell med en ny bok om politisk økonomi.

Velkommen til et spennende seminar. Åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 14. nov. 2014 10:1512:00, Eilert Sundts hus, aud. 5

Welcome to another public lecture hosted by the Classes and Elites Research Seminar.

In this public lecture, Dr. Sam Friedman will explore how taste in comedy function as a expression of cultural capital. The ability to appreciate the "right" kinds of comedy, but also, crucially, to be able to appreciate comedy in the right way, is a shown to be a powerful distinction - also expressed in disdain for those who do not "get it".

Tid og sted: 7. nov. 2014 10:3013:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Tord Finne Vedøy ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The diffusion of smoking behaviour in Norway

Tid og sted: 28. okt. 2014 12:1514:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus
Tid og sted: 24. okt. 2014 11:0013:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Master i sosiologi Unn Conradi Andersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Når margin blir mainstream. Forhandlinger av ekteskap, foreldreskap og slektskap i mediene

Tid og sted: 9. okt. 2014 12:3014:00, Helga Engs hus, aud. 2

In this lecture, based on his acclaimed book, Shamus Khan exposes the production of elites.

Tid og sted: 16. sep. 2014 10:1512:00, Auditorium 3 i Eilert Sundts hus

Offentlig forelesning i regi av Klasse- og eliteseminaret. Hva er det viktigste institusjonene og formene for kapital i den danske makteliten? I denne forelesningen vil Christoph Ellersgaard (Københavns Universitet) diskutere dette avgjørende spørsmålet ved å trekke på unike data om danske eliter.

Tid og sted: 12. sep. 2014 10:15, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i sosialpsykologi Marjan Nadim ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Forerunners for change: Work and motherhood among second generation immigrants in Norway

Tid og sted: 5. sep. 2014 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Cand.polit. i sosiologi Janne Solberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Defensive accountings. An  ethnomethodological study of clients' resistance practices in vocational rehabilitation encounters

Tid og sted: 16. juni 2014 13:1515:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus, UiO

To nye arbeider om Oslo og sosial ulikhet. Terje Wessel: Økonomisk segregasjon i Oslo – mot nye kontraster.

Maren Toft: Omgitt av ressurser. Nabolagets betydning for senere overklasseposisjon

Tid og sted: 4. juni 2014 10:3013:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Susanne Nordbakke ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Alive and kicking. Wellbeing and mobility in old age

Tid og sted: 13. mai 2014 11:1513:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Er vi i dagens refleksive eller flytende modernitet friere og mer refleksive enn våre foreldre og besteforeldre? Betyr klasse noe for valgene vi tar om utdanning, jobb, karriere og politikk?  Dr. Will Atkinson (University of Bristol) innleder.

Tid og sted: 13. mai 2014 09:1511:00, Rom 241 Harriet Holters hus

Klasse- og eliteseminaret inviterer til seminar om nye måter å måle klasse på. Seminaret innledes av Dr. Will Atkinson (University of Bristol).

Tid og sted: 30. apr. 2014 14:1515:45, Harriet Holters hus, rom 221

Johan P. Olsen av Arena, UiO, innleder

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid og sted: 3. apr. 2014 10:3013:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Mariann Stærkebye Leirvik ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Mer enn klasse: Betydningen av «etnisk kapital» og «subkulturell kapital» for utdanningsatferd blant etterkommere av innvandrere

Tid og sted: 21. mars 2014 10:3013:30, Auditorium 1, Helga Engs hus

Cand.polit. i sosialantropologi Janikke Solstad Vedeler ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Funksjonshemming og arbeid – om like muligheter for deltakelse

Tid og sted: 20. mars 2014 14:1515:45, Harriet Holters hus, rom 221

Anette Bochorst fra Aalborg universitet innleder.

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid og sted: 13. mars 2014 10:3013:30, Sophus Lies Auditorium

Cand.polit. i sosiologi Vibeke Heidenreich ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Kjønnskvotering i selskapsstyrer og rekrutteringseffekter

Tid og sted: 6. mars 2014 14:1516:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Martin Kolk (Stockholms Universitet) arbeider i hovedsak med problemstillinger knyttet til slektskap utenfor kjernefamilien. På AKS-seminaret presenterer han et arbeid i skjæringspunktet mellom kulturgeografi og demografi, hvor han studerer hvordan flyttemønstre former i hvor stor grad vi bor i nærheten av våre slektninger.

Tid og sted: 7. feb. 2014 09:1511:45, Auditorium 2, Helga Engs hus

Master of Science in Environment and Development Helene Amundsen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Adapting to change – community resilience in Northern Norwegian municipalities

Tid og sted: 30. jan. 2014 10:3013:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Julia Orupabo ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Kompetanse – en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjoner i overgangen mellom utdanning og arbeidsmarked