English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 6

Publisert 3. sep. 2012 10:46

Bruk av hasj har lenge vært knyttet til subkultur og opposisjon. Nå brukes stoffet stadig oftere som medisin mot angst, søvnproblemer og ADHD, i følge ny studie.

Publisert 21. mars 2012 11:24

- Fordi hun modig og uten hensyn til tabuer snakker høyt om vold mot kvinner.

- Fordi hun gjør egen funksjonshindring etter hagleskudd fra eksmann til en veiviser mer enn en begrensning, det viser blant annet medalje fra New York-maraton.

- Fordi hun som organisasjonssosiolog og forsker synliggjør kvinner i lederstillinger.

Solberg vil bruke prispengene til å etablere et prosjekt som skal ha som formål å stoppe vold mot kvinner og partnerdrap ved samlivsbrudd.

Publisert 23. jan. 2012 12:50

FNs klimarapport er dyster lesning. Men verdens politiske ledere greier ikke å bli enige allikevel. Professor Karen O´Brien, som var med på å skrive rapporten, tror ikke det er så viktig om heller ikke Durban-møtet ender med håndgripelige resultater. Hun setter sin lit til endringsviljen hos folk flest.

Publisert 23. nov. 2011 09:47

Smarte barn har større risiko enn andre for å bruke narkotika seinere i livet, konkluderer britisk studie. Sammenhengen er tydeligere hos jenter enn gutter.

Publisert 6. okt. 2011 15:11

Prof. Dorothy E. Smith is visiting the department for the the two weeks  3rd-14th of October. Together with Prof Karin Widerberg she is giving a Phd course on Insitutional Ethnography, 3rd-5th of October, and holding a seminar for the staff on the same subject, on the 12th of October.

Publisert 28. sep. 2011 10:10

Tian Sørhaug deltar i debatt ved Dattera til Hagen. Etter 22. juli har problemstillinger knyttet til menneskets mørke sider blitt aktualisert. Terror og annen tilsiktet vold vekker ikke bare sterke følelser, det utfordrer også våre tenkeevner. Hva er egentlig ondskap? Er terror ondskap? Finnes det onde personer? Er det langt mellom onde tanker og onde handlinger? Er ondskap brukbart som et Er ondskap brukbart som et vitenskapelig begrep, eller er det for normativt?

Publisert 6. sep. 2011 08:39

For mange mennesker handler klimaendringer om tallfesting av endringer i for eksempel temperatur eller nedbør. Men tilpasning til klimaendringer dreier seg om mye mer enn hvordan værmønsteret vil endre seg.

Publisert 1. sep. 2011 14:49

The final conference of the EUMARGINS project on the ‘Inclusion and Exclusion of Young Adult Immigrants’ will be held on 14 September at the University of Oslo, Norway (Rådssalen, Lucy Smith Hus). The purpose of the conference is to present the findings from our three-year, multi-country study, and the second EUMARGINS book, “Young Migrants: Exclusion and Belonging in Europe,” shortly to be published by Palgrave Macmillan, will provide the structure for this conference.

Published Sep. 1, 2011 2:42 PM

Ida Kvittingen has written her master’s thesis as part of the EUMARGINS project. The title of her thesis is "Equal or unique employee? 'Visible minorities' job seeking experiences" and is about visible minorities’ transition from higher education to the labour market. Her qualitative study is based on ten in-depth interviews with visible minorities who have recently finished their master degree in either social or natural sciences and are entering the job market.

Publisert 6. apr. 2011 13:17

Det er antakelig en dårlig idé å gå ut på gata og vifte med plakater med temperaturstatistikk. Vi har alle fått med oss at vitenskapsfolk er enige om at situasjonen er dramatisk. Så hva skal til for at folk skal forstå alvoret? Vi trenger nye ideer!

Publisert 2. nov. 2010 12:02

– Legene har ikke skjønt hvorfor cannabis er farlig, sier professor i sosiologi, Willy Pedersen. Sammen med postdoktor Sveinung Sandberg har han skrevet boka Cannabiskultur.