English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 5

Publisert 8. feb. 2012 13:10

Søknadsfrist onsdag 15. februar

Publisert 6. feb. 2012 09:29

Professor i sosiologi Ivar Frønes vil slette ingeniørenes studiegjeld. Han mener at de som tar ingeniørutdanning og andre utdanninger hvor Norge mangler kompetanse, bør få ettergitt sin studiegjeld.

Publisert 31. jan. 2012 12:38

Pengeoverføringer til hjemlandet blant tamiler. Det er et av temaene for det ferske VAM-finansierte postdoktorstipendet til Sarvendra Tharmalingam ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS).

Publisert 23. jan. 2012 12:50

FNs klimarapport er dyster lesning. Men verdens politiske ledere greier ikke å bli enige allikevel. Professor Karen O´Brien, som var med på å skrive rapporten, tror ikke det er så viktig om heller ikke Durban-møtet ender med håndgripelige resultater. Hun setter sin lit til endringsviljen hos folk flest.

Publisert 27. des. 2011 10:39

Professor i sosiologi Tian Sørhaug mener det er tillitsmangel i arbeidslivet, og spår mer kontroll på jobben.

Publisert 29. nov. 2011 09:43

- Profesjonalisering og marked ødelegger kritisk tenkning og sosialt engasjement ved universiteter verden over, hevder den britiske sosiologen Michael Burawoy.

Publisert 23. nov. 2011 09:47

Smarte barn har større risiko enn andre for å bruke narkotika seinere i livet, konkluderer britisk studie. Sammenhengen er tydeligere hos jenter enn gutter.

Publisert 10. nov. 2011 15:43

Katrine Fangen deltar på konferansen “Youth and Social Inclusion” i Brussel 17. og 18. november. Fangen skal snakke om resultatene fra EU-prosjektet EUMARGINS - On the Margins of the European Community Young Adult immigrants in seven European Countries.

Publisert 18. okt. 2011 11:03

Den norske Atlanterhavskomité holder kurs i internasjonal politikk i Fanehallen ved Akershus festning fredag 21. oktober. 

Publisert 6. okt. 2011 15:11

Prof. Dorothy E. Smith is visiting the department for the the two weeks  3rd-14th of October. Together with Prof Karin Widerberg she is giving a Phd course on Insitutional Ethnography, 3rd-5th of October, and holding a seminar for the staff on the same subject, on the 12th of October.

Publisert 28. sep. 2011 10:10

Tian Sørhaug deltar i debatt ved Dattera til Hagen. Etter 22. juli har problemstillinger knyttet til menneskets mørke sider blitt aktualisert. Terror og annen tilsiktet vold vekker ikke bare sterke følelser, det utfordrer også våre tenkeevner. Hva er egentlig ondskap? Er terror ondskap? Finnes det onde personer? Er det langt mellom onde tanker og onde handlinger? Er ondskap brukbart som et Er ondskap brukbart som et vitenskapelig begrep, eller er det for normativt?

Publisert 6. sep. 2011 08:39

For mange mennesker handler klimaendringer om tallfesting av endringer i for eksempel temperatur eller nedbør. Men tilpasning til klimaendringer dreier seg om mye mer enn hvordan værmønsteret vil endre seg.

Publisert 1. sep. 2011 14:49

The final conference of the EUMARGINS project on the ‘Inclusion and Exclusion of Young Adult Immigrants’ will be held on 14 September at the University of Oslo, Norway (Rådssalen, Lucy Smith Hus). The purpose of the conference is to present the findings from our three-year, multi-country study, and the second EUMARGINS book, “Young Migrants: Exclusion and Belonging in Europe,” shortly to be published by Palgrave Macmillan, will provide the structure for this conference.

Published Sep. 1, 2011 2:42 PM

Ida Kvittingen has written her master’s thesis as part of the EUMARGINS project. The title of her thesis is "Equal or unique employee? 'Visible minorities' job seeking experiences" and is about visible minorities’ transition from higher education to the labour market. Her qualitative study is based on ten in-depth interviews with visible minorities who have recently finished their master degree in either social or natural sciences and are entering the job market.

Publisert 3. mai 2011 10:17

Tredeling av foreldrepermisjonen kunne vært mulig i 2009, hvis Karita Bekkemellem hadde fortsatt som minister, mener Anne Lise Ellingsæter.

Publisert 6. apr. 2011 13:17

Det er antakelig en dårlig idé å gå ut på gata og vifte med plakater med temperaturstatistikk. Vi har alle fått med oss at vitenskapsfolk er enige om at situasjonen er dramatisk. Så hva skal til for at folk skal forstå alvoret? Vi trenger nye ideer!

Publisert 2. nov. 2010 12:02

– Legene har ikke skjønt hvorfor cannabis er farlig, sier professor i sosiologi, Willy Pedersen. Sammen med postdoktor Sveinung Sandberg har han skrevet boka Cannabiskultur.  

Publisert 14. okt. 2010 12:37

Det må bli lettere for ikke-vestlige innvandrere å få statsborgerskap i Europa. Dette anbefaler forskerne i EUMARGINS-prosjektet som blir ledet av Katrine Fangen.

Publisert 13. okt. 2010 15:06

Hvis byplanleggere er interessert i å skape attraktive forsteder, bør de lytte til beboernes historier, mener samfunnsgeograf Per Gunnar Røe.