English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 4

Publisert 28. juni 2013 13:56

De blir ofte sett på som en selvsentrert generasjon. Men dagens ungdom er faktisk opptatt av klimaendringer og Norges ansvar for å gjøre verden til et bedre sted.

Publisert 14. juni 2013 11:26

Etter storflommene i Gudbrandsdalen og Ungarn: Hva slags ny kunnskap om ekstremvær og klimaendringer finnes det? Hvordan kan vi minske risikoen for skader i framtiden? Slike spørsmål er tema på Extreme Dialogue tirsdag 18. juni, kl. 12-15, ved Universitetet i Oslo.

Publisert 15. feb. 2013 14:16

En stadig større del av verdenshandelen foregår mellom utviklingsland. En ny doktorgrad utforsker hvordan folk som krysser landegrenser gjør denne vareflyten mulig.

Publisert 11. jan. 2013 10:13

Samboerskap, homofilt ekteskap og enslige forsørgere, bonusbarn og bonusforeldre. Disse moderne samlivsformene er ikke tegn på at familien er i ferd med å gå i oppløsning. Familien lever videre i beste velgående, bare på nye måter, sier redaktørene av ny bok.

Publisert 11. jan. 2013 09:19

Marihuanaproduksjonen øker i Norge, men de fleste dyrkerne har små ambisjoner. De som dyrker mye investerer i utstyr og eiendom og har ofte botanisk ekspertise.

Publisert 11. jan. 2013 09:08

Det er ingen forskjell i lederstil mellom mannlige og kvinnelige ledere, ifølge ny doktorgrad. I grupper som består av kvinner og menn er en androgyn lederstil best egnet til å oppnå et klima for innovasjon.

Les mer på KILDEN

Publisert 6. des. 2012 11:15

Instituttet har nå opprettet sin første årsenhet, og fra høsten 2013 vil de første 30 studentene begynne på årsenheten i sosiologi!

Publisert 25. okt. 2012 11:32

Professor Karen O’Brien, ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, har blitt tildelt den prestisjetunge Burtoni Awards for sitt banebrytende bidrag innen samfunnsvitenskapelig klimaforskning.

Publisert 3. sep. 2012 10:46

Bruk av hasj har lenge vært knyttet til subkultur og opposisjon. Nå brukes stoffet stadig oftere som medisin mot angst, søvnproblemer og ADHD, i følge ny studie.

Publisert 21. juni 2012 11:30

Mentorordningen er en del av fakultetets PLUSS-tilbud til nye studenter, hvor flere tiltak som gir tettere oppfølging skal hindre frafall og øke trivselen. Fra høsten 2012 blir sosiologi et av de første programmene som inkluderer mentorordningen i opplegget for de nye bachelorstudentene.

Publisert 8. juni 2012 07:58

Marianne Nordli Hansen mottar Universitetsforlagets tidsskriftspris 2011 for artikkelen “Finnes det en talentreserve? Betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning”, publisert i Søkelys på arbeidslivet 3-2011.

Artikkelen kan leses på Idunn.no

Publisert 5. juni 2012 07:19

Klimatilpasning handler ikke mest om teknologi, men om vårt syn på verden og oss selv, sier Karen O’Brien. - Vi mennesker endrer klimaet. Det betyr at vi også kan endre holdningene.

Publisert 21. mars 2012 11:24

- Fordi hun modig og uten hensyn til tabuer snakker høyt om vold mot kvinner.

- Fordi hun gjør egen funksjonshindring etter hagleskudd fra eksmann til en veiviser mer enn en begrensning, det viser blant annet medalje fra New York-maraton.

- Fordi hun som organisasjonssosiolog og forsker synliggjør kvinner i lederstillinger.

Solberg vil bruke prispengene til å etablere et prosjekt som skal ha som formål å stoppe vold mot kvinner og partnerdrap ved samlivsbrudd.

Publisert 8. feb. 2012 13:10

Søknadsfrist onsdag 15. februar

Publisert 6. feb. 2012 09:29

Professor i sosiologi Ivar Frønes vil slette ingeniørenes studiegjeld. Han mener at de som tar ingeniørutdanning og andre utdanninger hvor Norge mangler kompetanse, bør få ettergitt sin studiegjeld.

Publisert 31. jan. 2012 12:38

Pengeoverføringer til hjemlandet blant tamiler. Det er et av temaene for det ferske VAM-finansierte postdoktorstipendet til Sarvendra Tharmalingam ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS).

Publisert 23. jan. 2012 12:50

FNs klimarapport er dyster lesning. Men verdens politiske ledere greier ikke å bli enige allikevel. Professor Karen O´Brien, som var med på å skrive rapporten, tror ikke det er så viktig om heller ikke Durban-møtet ender med håndgripelige resultater. Hun setter sin lit til endringsviljen hos folk flest.

Publisert 27. des. 2011 10:39

Professor i sosiologi Tian Sørhaug mener det er tillitsmangel i arbeidslivet, og spår mer kontroll på jobben.

Publisert 29. nov. 2011 09:43

- Profesjonalisering og marked ødelegger kritisk tenkning og sosialt engasjement ved universiteter verden over, hevder den britiske sosiologen Michael Burawoy.

Publisert 23. nov. 2011 09:47

Smarte barn har større risiko enn andre for å bruke narkotika seinere i livet, konkluderer britisk studie. Sammenhengen er tydeligere hos jenter enn gutter.

Publisert 10. nov. 2011 15:43

Katrine Fangen deltar på konferansen “Youth and Social Inclusion” i Brussel 17. og 18. november. Fangen skal snakke om resultatene fra EU-prosjektet EUMARGINS - On the Margins of the European Community Young Adult immigrants in seven European Countries.

Publisert 18. okt. 2011 11:03

Den norske Atlanterhavskomité holder kurs i internasjonal politikk i Fanehallen ved Akershus festning fredag 21. oktober. 

Publisert 6. okt. 2011 15:11

Prof. Dorothy E. Smith is visiting the department for the the two weeks  3rd-14th of October. Together with Prof Karin Widerberg she is giving a Phd course on Insitutional Ethnography, 3rd-5th of October, and holding a seminar for the staff on the same subject, on the 12th of October.

Publisert 28. sep. 2011 10:10

Tian Sørhaug deltar i debatt ved Dattera til Hagen. Etter 22. juli har problemstillinger knyttet til menneskets mørke sider blitt aktualisert. Terror og annen tilsiktet vold vekker ikke bare sterke følelser, det utfordrer også våre tenkeevner. Hva er egentlig ondskap? Er terror ondskap? Finnes det onde personer? Er det langt mellom onde tanker og onde handlinger? Er ondskap brukbart som et Er ondskap brukbart som et vitenskapelig begrep, eller er det for normativt?

Publisert 6. sep. 2011 08:39

For mange mennesker handler klimaendringer om tallfesting av endringer i for eksempel temperatur eller nedbør. Men tilpasning til klimaendringer dreier seg om mye mer enn hvordan værmønsteret vil endre seg.