English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 4

Publisert 27. juni 2014 13:54

Eit nytt SV-prosjekt skal studere korleis dei sosiale omgivnadene under oppveksten pregar oss, både i seinare skulgang og elles i livet.

Publisert 16. juni 2014 14:05

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft etterspør mer ungdomsengasjement i klimasaken. Forskningsprosjektet Voices of the Future viser at mange ungdommer trenger informasjon, praktisk erfaring og støtte for å engasjere seg.

 Artikkelen er tidligere trykket i KLIMA: Norsk magasin for klimaforskning

Publisert 29. apr. 2014 13:54

Stadig færre norske ungdommer røyker. Men snuserne blir flere. Samlet sett mener professor Willy Pedersen det er gledelige nyheter.

Publisert 1. apr. 2014 10:12

Utdanningsdriv, foreldrekontroll og migrasjonserfaring: Etterkommere av innvandrere er flinkere til å overvinne klassebarrierer enn nordmenn flest.

Publisert 20. mars 2014 13:57

Karen O’Brien, hovedforfatter av FNs klimapanels neste rapport, er optimist. For det er vi som samfunn som sitter med nøkkelen til å gjøre endringene som trengs.

Publisert 13. mars 2014 14:20

Fremstillingene av funksjonshemming i film og bøker er for stereotype, mener postdoktor Jan Grue.

Publisert 6. mars 2014 13:34

Diskusjon foregår i det ledende rusmiddeltidsskriftet Addiction

Publisert 28. feb. 2014 12:25

To delstater i USA legaliserer hasj. Hos oss kan et politisk talent nå bli sendt ut i kulden fordi han har prøvd stoffet.

Publisert 28. juni 2013 13:56

De blir ofte sett på som en selvsentrert generasjon. Men dagens ungdom er faktisk opptatt av klimaendringer og Norges ansvar for å gjøre verden til et bedre sted.

Publisert 14. juni 2013 11:26

Etter storflommene i Gudbrandsdalen og Ungarn: Hva slags ny kunnskap om ekstremvær og klimaendringer finnes det? Hvordan kan vi minske risikoen for skader i framtiden? Slike spørsmål er tema på Extreme Dialogue tirsdag 18. juni, kl. 12-15, ved Universitetet i Oslo.

Publisert 15. feb. 2013 14:16

En stadig større del av verdenshandelen foregår mellom utviklingsland. En ny doktorgrad utforsker hvordan folk som krysser landegrenser gjør denne vareflyten mulig.

Publisert 11. jan. 2013 10:13

Samboerskap, homofilt ekteskap og enslige forsørgere, bonusbarn og bonusforeldre. Disse moderne samlivsformene er ikke tegn på at familien er i ferd med å gå i oppløsning. Familien lever videre i beste velgående, bare på nye måter, sier redaktørene av ny bok.

Publisert 11. jan. 2013 09:19

Marihuanaproduksjonen øker i Norge, men de fleste dyrkerne har små ambisjoner. De som dyrker mye investerer i utstyr og eiendom og har ofte botanisk ekspertise.

Publisert 11. jan. 2013 09:08

Det er ingen forskjell i lederstil mellom mannlige og kvinnelige ledere, ifølge ny doktorgrad. I grupper som består av kvinner og menn er en androgyn lederstil best egnet til å oppnå et klima for innovasjon.

Les mer på KILDEN

Publisert 6. des. 2012 11:15

Instituttet har nå opprettet sin første årsenhet, og fra høsten 2013 vil de første 30 studentene begynne på årsenheten i sosiologi!

Publisert 25. okt. 2012 11:32

Professor Karen O’Brien, ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, har blitt tildelt den prestisjetunge Burtoni Awards for sitt banebrytende bidrag innen samfunnsvitenskapelig klimaforskning.

Publisert 3. sep. 2012 10:46

Bruk av hasj har lenge vært knyttet til subkultur og opposisjon. Nå brukes stoffet stadig oftere som medisin mot angst, søvnproblemer og ADHD, i følge ny studie.

Publisert 21. juni 2012 11:30

Mentorordningen er en del av fakultetets PLUSS-tilbud til nye studenter, hvor flere tiltak som gir tettere oppfølging skal hindre frafall og øke trivselen. Fra høsten 2012 blir sosiologi et av de første programmene som inkluderer mentorordningen i opplegget for de nye bachelorstudentene.

Publisert 8. juni 2012 07:58

Marianne Nordli Hansen mottar Universitetsforlagets tidsskriftspris 2011 for artikkelen “Finnes det en talentreserve? Betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning”, publisert i Søkelys på arbeidslivet 3-2011.

Artikkelen kan leses på Idunn.no

Publisert 5. juni 2012 07:19

Klimatilpasning handler ikke mest om teknologi, men om vårt syn på verden og oss selv, sier Karen O’Brien. - Vi mennesker endrer klimaet. Det betyr at vi også kan endre holdningene.

Publisert 21. mars 2012 11:24

- Fordi hun modig og uten hensyn til tabuer snakker høyt om vold mot kvinner.

- Fordi hun gjør egen funksjonshindring etter hagleskudd fra eksmann til en veiviser mer enn en begrensning, det viser blant annet medalje fra New York-maraton.

- Fordi hun som organisasjonssosiolog og forsker synliggjør kvinner i lederstillinger.

Solberg vil bruke prispengene til å etablere et prosjekt som skal ha som formål å stoppe vold mot kvinner og partnerdrap ved samlivsbrudd.

Publisert 8. feb. 2012 13:10

Søknadsfrist onsdag 15. februar

Publisert 6. feb. 2012 09:29

Professor i sosiologi Ivar Frønes vil slette ingeniørenes studiegjeld. Han mener at de som tar ingeniørutdanning og andre utdanninger hvor Norge mangler kompetanse, bør få ettergitt sin studiegjeld.

Publisert 31. jan. 2012 12:38

Pengeoverføringer til hjemlandet blant tamiler. Det er et av temaene for det ferske VAM-finansierte postdoktorstipendet til Sarvendra Tharmalingam ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS).

Publisert 23. jan. 2012 12:50

FNs klimarapport er dyster lesning. Men verdens politiske ledere greier ikke å bli enige allikevel. Professor Karen O´Brien, som var med på å skrive rapporten, tror ikke det er så viktig om heller ikke Durban-møtet ender med håndgripelige resultater. Hun setter sin lit til endringsviljen hos folk flest.