Våg å vite-pris for masteroppgave om normalisering av vold blant gateungdom

- De siste årene har ungdomsvolden økt. Vi må fortsette å forske på hva som motiverer, inspirerer og normaliserer vold, sier Frøja Storm-Mathisen. Hun får Våg å vite-prisen for sin masteroppgave i sosiologi om normalisering av vold blant unge menn.

portrettbilde av Frøja Storm-Mathisen

Frøja Storm-Mathisen fikk Våg å vite-prisen for sin masteroppgave i sosiologi om normalisering av vold blant unge menn (Foto: Hilde Crone Leinebø/UiO)

- Denne prisen er en skikkelig boost for selvtilliten og noe jeg skal ta med meg videre inn i akademia, sier Frøja Storm-Mathisen.

Hun får prisen for oppgaven «Telling Stories of Violence, A qualitative study of how storytelling leads to the normalization of violent behavior and identity work among street-oriented male youth»

Feltarbeidet til Storm-Mathisen blant unge menn i indre Oslo øst viser at måten såkalt gateungdom snakker sammen på  - deres felles narrativ  - kan skape forventninger og idealer som normaliserer vold. Hun tar for seg fem ulike slike narrativer.

 

Får store konsekvenser

- Vold og kriminalitet kan ha store konsekvenser for enkeltpersoner, særlig når de er unge. Derfor er det viktig å fortsette å forske på hvorfor de blir voldelige og hva som kan forhindre det, sier Storm-Mathisen.

Hun er opptatt av å finne ut hvordan man kan hjelpe de som har lyst til å finne en ny vei i livet, ut av voldelige gjenger.  

Masteroppgaven baserer seg på kvalitative dybdeintervjuer med femten unge menn, som var med i voldelige gjenger i indre Oslo øst. 

Informanter som kan være vanskelige å få tak

I juryens begrunnelse for å kåre Frøja Storm- Mathisen til vinner i sin kategori heter det at  «Storm-Mathisens oppgave er en original studie basert på et meget godt feltarbeid blant unge menn i Oslo-øst.

Studien har som fokus normalisering av vold. Studien adresserer måten narrativer er med på å overføre gatekulturelle verdier som normaliserer voldelige identiteter hos unge menn og gutter. Storm-Mathisens sterke empiriske arbeid blant informanter det er vanskelig å få tilgang til matches med eksemplarisk teoretisk forståelse og kreativitet. Som sådan har oppgaven sin styrke i et svært interessant feltarbeid og teoretisk forankring.

Storm-Mathisens studie bidrar til eksisterende kunnskap ved å vise hvordan narrativer er en grunnleggende strategi for hvordan unge menn navigerer vanskeligheter, personlige utfordringer og handlinger. Studien understreker viktigheten av narrativ kriminologi som et fruktbart rammeverk for å forstå vold, voldelige handlinger og identiteter.»

Av Gro Lien Garbo
Publisert 17. nov. 2022 17:00 - Sist endret 17. nov. 2022 21:54