Hvorfor vegrer norske byråkrater seg for å omtale nasjonal identitet?

Spørsmål om norskhet er ofte gjenstand for kontroverser. Påvirker det hvordan «nasjonens ryggrad» snakker om det ? spør Katrine Fangen og Marta Bivand Erdal i en kronikk på forskersonen.no.

17. mai-tog med norske flagg på Kar Johans gate

CC-BY-NC-SA-4.0 Originator: Jonas Aarre Sommarset

Publisert 25. mai 2021 16:39 - Sist endret 25. mai 2021 16:39