English version of this page

Torkild Hovde Lyngstad får ERC Consolidator Grant

Prosjektet Societal openness, normative flux, and the social modification of heritability kombinerer genetiske data og metoder med spørsmål om samfunnsforhold og livsløp.

Genetikk og samfunnsvitenskap

Torkild Hovde Lyngstad er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hans prosjekt er nyskapende fordi han kombinerer genetiske data og metoder med spørsmål om samfunnsforhold og livsløp.

– Det skjer utrolig mye i skjæringspunktet mellom genetikk og samfunnsvitenskap nå. Det er mange klassiske spørsmål i sosiologi og demografi som kan besvares bedre med genetisk informerte data, og det har vi i Norge. Disse bør utnyttes til vår og alle andres fordel, sier Lyngstad.

I prosjektet vil han studere våre karrierer i utdanningssystem og arbeidsmarked, og flere av våre viktigste livsvalg: å finne en partner og å få barn. For eksempel vil han studere om vår oppvekstfamilie får mindre betydning for våre livsvalg og at våre medfødte disposisjoner øker i betydning over livsløpet.

– Det er viktig at klassiske samfunnsforskere som demografer og sosiologer deltar i feltet. Hvis ikke blir viktige samfunnsvitenskapelige problemstillinger overlatt til medisinske fag, argumenterer Lyngstad.

Stolt instituttleder

Katrine Fangen er instituttleder på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS). Hun er opptatt av at ERC er et veldig prestisjefyllt stipend å få.

– Vi er veldig glade for at Torkild fikk tilslag på dette prosjektet. Jeg vet at det er lagt ned mye arbeid på veien, sier instituttleder Katrine Fangen.

– Dette er et viktig prosjekt det skal bli spennende å følge, avslutter Fangen.

Torkild Hovde Lyngstad berømmer støtten fra instituttet;

– Jeg har søkt om penger til dette prosjektet flere ganger, og søknaden har blitt bedre underveis. Jeg har også fått god hjelp av den forskningsadministrative staben på instituttet, sier Lyngstad.

Fire av ni til UiO

Av ni nye grants til forskere i Norge, går fire til UiO.

UiO hadde i alt 26 søknader til utlysningen, av disse gikk ni videre til runde to og intervju i Brussel, men kun fire søkere fra UiO gikk hele veien til innvilget prosjekt. UiO har nå totalt 15 Starting Grants,11 Consolidator Grants, tre Advanced Grants og ett Synergy grant i H2020.

Les Rektors blogg: Gratulerer til våre fire nye ERC Consolidator Grant-vinnere!

ERC - Grensesprengende forskning

Det europeiske forskningsrådet (ERC) støtter grensesprengende forskning gjennom attraktiv, langsiktig finansiering innen alle fagfelt.

ERC Consolidator Grants retter seg mot lovende forskere i fasen 7-12 år etter at de avla sin doktorgrad. Søkere må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.

Les Kunnskapsdepartementets pressemelding: Ni prestisjestipend til Norge

Av Hilde Holsten
Publisert 29. nov. 2018 12:02 - Sist endret 29. nov. 2018 14:30