English version of this page

Tverrkulturelle ekteskap betyr høyere inntekt

Er du en mannlig innvandrer og gifter deg med en kvinne fra et annet land enn ditt eget, øker sjansen for jobb og høy inntekt. Det gjelder uansett om kvinnen du gifter deg med er norsk eller ikke.

Illustrasjonsbilde: www.colourbox.com

Det har lenge vært en hypotese blant forskere at det lønner seg for innvandrere å gifte seg med en i majoritetsbefolkningen, fordi man får tilgang på ektefellens nettverk, språk og lokalkunnskap. En ny studie rokker nå ved denne antakelsen.

For jo visst har innvandrere som gifter seg med norske kvinner bedre inntekt og større sjanse for å være i jobb etterpå. Men det samme gjelder innvandrere som gifter seg med innvandrere fra andre land enn dem selv, ifølge studien.

– Dette kan bety at det ikke er det å ha en norsk partner i seg selv som hjelper. Sannsynligvis handler det mer om hvem disse mennene er som personer i utgangspunktet, sier sosiolog Ferdinand A. Mohn, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 

Tallenes klare tale

Mohn har undersøkt arbeidsdeltakelsen og inntekten blant alle innvandrermenn i Norge mellom 1993 og 2010, før og etter inngåtte ekteskap. Mennene kommer både fra Skandinavia, Europa ellers og andre verdensdeler.

De siste fem årene før ekteskapsinngåelse har de fleste økende inntekt, noe som er vanlig også blant etniske nordmenn. Mange er relativt ferske på arbeidsmarkedet og kanskje forbereder de også familiedannelse.

Men i tiden etter bryllupet skilles gruppene. Blant innvandrere som har giftet seg med en fra samme land, stagnerer inntekten. Blant de som har valgt en ektemake fra Norge eller en annen innvandringsgruppe, fortsetter den å stige. Etter ti år er de fleste med tverrkulturelle ekteskap på et signifikant høyere inntektsnivå enn de som valgte en ektemake fra samme land som dem selv. Sjansen er også større for at de skal være i jobb.

– Forskjellene i inntekt er der selv når man sammenligner menn som har innvandret fra samme verdensdel, og også hvis man justerer for forskjeller i utdanningsnivå, alder, hvilket fylke man er bosatt i og oppholdstid i Norge, sier Mohn.

Ferdinand Andreas Mohn. Bilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Kan være mer integrert i utgangspunktet

Dataene han har sett på omfatter titusenvis av personer, men de er kun basert på informasjon som foreligger i registre. Det er derfor en del egenskaper hos mennene Mohn ikke kan si noe om.

– Jeg har sammenlignet mennene over lengre tid, og jeg vet derfor at de som gifter seg på tvers av opprinnelsesland ikke jobber eller tjener vesentlig mer enn andre i tiden før ekteskapet. Likevel kan det være at de har noen uobserverte egenskaper som gjør at de også gjør det bedre på arbeidsmarkedet på sikt. Kanskje snakker de mer norsk, har norske kolleger eller bor et sted der de har mange nordmenn rundt seg, foreslår Mohn.

Han kan heller ikke utelukke at ektemakene noen ganger har en finger med i spillet.

– Selv om jeg har informasjon om samboere med felles barn og har inkludert disse i noen av analysene, kan mange ha vært kjærester eller samboere i lengre tid. Mannen kan slik ha fått en del drahjelp før ekteskapet, uten at det kommer fram av tallene.

Skiller seg fra majoriteten

De som velger ektemake med et annet opprinnelsesland, skiller seg fra majoriteten. For de fleste, også etniske nordmenn, velger å gifte seg med en fra samme gruppe. Blant innvandrere gjelder dette særlig srilankere, pakistanere og vietnamesere, der ni av ti finner en ektemake med samme landbakgrunn.

I snitt velger tre av fire innvandrere fra ikke-vestlige land, inkludert Øst-Europa, en ektemake med samme landbakgrunn. Vestlige innvandrere gifter seg langt oftere med norske kvinner.

– Jeg tror den viktigste grunnen til at folk gifter seg innad i samme gruppe er at man ønsker en partner som deler kultur, kunnskap, verdier og bakteppe. Og det går begge veier. Ifølge Integreringsbarometeret fra sommeren 2015 er nordmenn like negative til å få et muslimsk svigerbarn som pakistanere er til å få kristne svigerbarn, sier Mohn.

Han tror at en annen grunn er tilgjengelighet: at vi møter flest som er som oss selv, på grunn av segregasjon som berører både bosted, skole, jobb og fritidsaktiviteter.

Ferdinand A. Mohn har ikke studert årsakene til at innvandrermenn som er gift med en i samme gruppe kommer bakpå eller faller utenfor i arbeidsmarkedet. Andre studier har pekt på at gode støtteordninger for familier der en eller begge ektefeller ikke jobber, er en mulig forklaring.

Emneord: integrering, sosiologi, Migrasjon Av Silje Pileberg
Publisert 15. juni 2016 08:48 - Sist endret 22. sep. 2020 12:28