Arbeidslivsengasjement på sosiologi

Gjennom tilbudet «Skygg en sosiolog» og mentorordning ønsker vi sette fokus på veien fra studier til jobb.

Vi ser at studentene etterspør mer kontakt med arbeidslivet og tiltak som gir dem en bedre forståelse for hva man kan jobbe som med en utdannelse i sosiologi. Veien til arbeidslivet og arbeidslivsrelevans i våre emner har derfor stått sentralt hos oss den siste tiden. Gjennom tilbudet «Skygg en sosiolog» og mentorordning ønsker vi sette fokus på veien fra studier til jobb. Dette skriver vi mer om i egenevalueringsrapporten som ble utarbeidet våren 2015. Vi er nå på utkikk etter flere engasjerte fagfolk som vil være med å delta som vert eller mentor.

Jobbskygger på sosiologi

Målet med jobbskyggeordningen er at våre sosiologistudenter skal få førstehåndsinformasjon om hvordan deres utdannelse kan brukes i arbeidslivet. Her kan studentene få bli med en sosiolog på jobb og se hvilke mulige arbeidsoppgaver som kan vente dem etter endt studium. Jobbskyggeordningen er et tilbud til både bachelor- og masterstudenter på sosiologi.

Mentorordning for masterstudenter i sosiologi

Hensikten med mentorordningen er å:

  • styrke studentenes kunnskap om aktuelt arbeidsliv for sosiologer
  • styrke evnen til å kunne gjøre gode valg under studiet med hensyn til å kunne bruke studietida godt i en jobbforberedende sammenheng
  • styrke studentenes forberedelse til å møte arbeidslivet og bidra til å utvikle studentens tanker om mulige egne karriereveier.

Mentorordningen er et karriereveiledningstilbud til både første- og andreårstudenter på masterprogrammet i sosiologi der hver student får tildelt din egen mentor som de har to til tre møter med gjennom semesteret. Mentorene er alle sosiologer og har ulike spennende posisjoner i arbeidslivet der de benytter seg av sin utdannelse i sosiologi. Alle mentorene er faglig engasjert og ønsker å bidra til at flere studenter finner sin karrierevei som sosiolog. Mentorene stiller opp helt gratis og vi setter stor pris på å ha med oss så mange erfarne og dyktige sosiologer på mentorlaget.

Publisert 21. sep. 2015 11:19 - Sist endret 1. okt. 2015 16:12