Inviterer til ekstremdialog mot ekstremvær

Etter storflommene i Gudbrandsdalen og Ungarn: Hva slags ny kunnskap om ekstremvær og klimaendringer finnes det? Hvordan kan vi minske risikoen for skader i framtiden? Slike spørsmål er tema på Extreme Dialogue tirsdag 18. juni, kl. 12-15, ved Universitetet i Oslo.

Forskere, aktivister, kunstnere, byråkrater og forretningsfolk fra Norge, Pakistan, Nigeria og USA vil på en utradisjonell måte fortelle nye historier om klimaendringer. Historier som ikke lenger handler bare om krise, katastrofer og konflikter, men om mulighetene til å skape et mindre sårbart og mer bærekraftig samfunn.

For det er mye som skjer rundt omkring i verden som ikke finner veien til nyhetsredaksjonene.

 

Blant deltakerne finner vi:

 

 • Nnimmo Bassey: Han er nigeriansk aktivist, poet, arkitekt og fjorårets Raftoprisvinner. Han vil forklare hvordan folk i Nigeria opplever klimaendringene og hva man kan gjøre for å forbedre situasjonen. Kanskje kommer han også til å fortelle om baksiden av Norges oljeeventyr.

   

 

 

 

 • Susanne Moser har i mer enn ti år har hun forsket på hvordan mennesker reagerer på miljøforandringer og katastrofer. Sammen med Lisa Dilling ga hun ut antologien “Creating a Climate for Change: Communicating Climate Change and Facilitating Social Change”. Nå holder på å skrive en antologi om vellykket klimatilpasning sammen med Max Boykoff.

   

 

 • Madeleen Helmer vet mye om konsekvensene av klimaendringer for mennesker, blant annet på stillehavsøyene Tuvalu eller Fiji. I 2002 etablerte Røde Kors klimasenter i Nederland.

   

 

 

 

 • Cathrine Moestue er psykolog og ekspert på kommunikasjon og ledelse. Hun skal blant annet snakke om hvordan man kan bruke sosiale normer for å oppnå endring.
 • Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finance Norway og han bringer næringslivs- og forsikringperspektivet inn i dialogen. Forsikringsselskaper er en viktig aktør i forebygging og tilpasningsarbeidet. Kreutzer er også opptatt av opphavet til problemene og han snakker her om viktigheten av endringer i retning av “grønn økonomi”.

   

 

 

Funnene fra FN klimapanels spesialrapport om ekstremvær og annen ny forskning vil også bli diskutert. Blant annet er sammenhengen mellom ekstremvær og klimaendringer bedre dokumentert enn tidligere.

Ekstremdialogen består ikke av en konvensjonell paneldebatt, men av en eksperimentell samtale med hele salen der 500 mennesker har plass. Linda Sygna fra arrangementskomiteen håper at mange vil komme til "en dynamisk og inkluderende dialog om framtiden vår".

Ekstremdialogen i Oslo er en av fem som arrangeres verden over og den støttes av Utenriksdepartementet. Statssekretær Arvinn Gadgil vil innlede til dialogen, sammen med Rektor Ole Petter Ottersen.

Dialogen er opptakten til den internasjonale konferansen Transformation in a Changing Climate ved Universitetet i Oslo fra 19.–21.9.2013

 

Av Lorenz Khazaleh
Publisert 14. juni 2013 11:26 - Sist endret 24. jan. 2020 09:12