VAM-tildeling til postdoktor-prosjekt ved ISS

Pengeoverføringer til hjemlandet blant tamiler. Det er et av temaene for det ferske VAM-finansierte postdoktorstipendet til Sarvendra Tharmalingam ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS).

NFRs program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) har gitt tilslag på postdoktorprosjektet til Sarvendra Tharmalingam ved ISS. Foto: Lorenz Khazaleh

NFRs program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) delte ut 82 millioner på torsdag og Sarvendra Tharmalingam fikk tilslag på postdoktor-prosjektet "Remittances, standards of living and integration: A study of Tamils living in Scandinavian capitals".

Han vil få arbeidsplass på samfunnsgeografiseksjonen ved ISS.

Målsetting

Prosjektet målsetting er å studere praksis for hjemsendelse av penger og konsekvensene denne praksisen har for levestandarden og integreringsprosessen for tamiler som bor i Oslo, København og Stockholm.

Formidling

Tharmalingam ønsker å bidra i samfunnsdebatten og et av prosjektets formidlingsaspekter handler om hvordan forskningsresultatene kan nå frem til beslutningstagere og politikere.

Tharmalingam disputerte i juni 2011 med avhandlingen "Homeland Orientation of War-torn Diasporas: Remittance and Cultural Practices of Tamils and Somalis in Norway". Veiledere var professor Kristian Stokke og professor Øivind Fuglerud, begge ved ISS.

 

Av Lillian Baltzrud, forskningskonsulent ISS
Publisert 31. jan. 2012 12:38 - Sist endret 5. juni 2019 14:25