Marianne Nordli Hansen mottar Universitetsforlagets tidsskriftspris 2011

Marianne Nordli Hansen mottar Universitetsforlagets tidsskriftspris 2011 for artikkelen “Finnes det en talentreserve? Betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning”, publisert i Søkelys på arbeidslivet 3-2011.

Artikkelen kan leses på Idunn.no

I Juryens begrunnelse heter det at Marianne Nordli Hansen viser i sin artikkel hvordan klassebakgrunn fører til at elever med like karakterer fra grunnskolen velger ulike utdanninger. Artikkelen er nyvinnende, gjennom at den inkluderer og drøfter besteforeldrenes klasseposisjoner og hva disse betyr for eleven, og forfatteren bruker en innovativ klasseinndeling når hun trekker inn ulike former for kapital.

 

Les mer om prisen på Universitetsforlagets sider:
 

 

Publisert 8. juni 2012 07:58 - Sist endret 8. juni 2012 08:10