Stipend på 20 000 til masterstudenter med Oslo-relaterte oppgaver

Søknadsfrist onsdag 15. februar

Osloforsknings søknadsfrist for vårsemesteret er 15. februar og faglig leder i Osloforskning, professor Lise Kjølsrød, håper å motta mange gode søknader fra masterstudenter. – De siste årene har vi delt ut stipender til mange ulike fagdisipliner, og det er veldig morsomt. Osloforskning synliggjør at det gjøres mye interessant forskning relatert til Oslo på UiO,
samtidig som stipendene kan bidra til å øke interessen for Oslo-relaterte temaer blant studentene, sier Kjølsrød.

Osloforskning er et samarbeid mellom UiO og Oslo kommune. I tillegg til å dele ut stipender til masterstudenter og forskere som holder på med Oslo-relaterte prosjekter, arrangerer programmet et seminar i Oslo rådhus en til to ganger i året, der mottagerne av stipendene får mulighet til å presentere resultatene fra masterprosjektene sine for forvaltningen i Oslo kommune.

I år har Osloforskning også en ny logo, og Kjølsrød håper den fort vil knyttes til Osloforskning i studentenes bevissthet. – De to forstørrelsesglassene symboliserer den grunnleggende undringsbaserte forskningen, og det er nettopp den ideen Osloforskning ønsker å støtte opp om.
 

 

 

Publisert 8. feb. 2012 13:10 - Sist endret 8. feb. 2012 13:32