Årsenhet i sosiologi fra høsten 2013

Instituttet har nå opprettet sin første årsenhet, og fra høsten 2013 vil de første 30 studentene begynne på årsenheten i sosiologi!

Bakgrunnen for at instituttet har opprettet årsenheten er at flere av studentene som blir tatt opp på bachelorprogrammet ikke har som mål å fullføre bachelorprogrammet, men ønsker å ta 60 studiepoeng for å få undervisningskompetanse. Sosiologi har også vært ettertraktet blant enkeltemnestudenter, men de siste årene har instituttet lagt ut færre emner som enkeltemner, blant annet fordi mange sosiologiemner fylles opp av programstudenter ved UiO.

Ved å begynne på årsenheten istedenfor vil disse studentene nå få tilgang til et fast og ordnet opplegg, Studentene på årsenheten vil i stor grad følge det samme løpet bachelorstudentene i sosiologi det første året, men de vil ikke ta ex.phil og ex.fac.

Ved instituttet har det på studiesiden det siste året foregått et omfattende arbeid for å revidere og forbedre teori- og metodeundervisningen i sosiologi på bachelornivå. Det ble nedsatt komiteer som har levert sine innstillinger høsten 2011 og februar 2012. Begge komiteene har jobbet ut fra at en årsenhet blir opprettet og gitt innspill til hvordan oppbyggingen av årsenheten kan se ut.

Emnene som inngår i årsenheten vil passe både for dem som nettopp er ferdig med videregående skole og for dem som har vært i arbeidslivet i noen år og ønsker undervisningskompetanse eller metodeferdigheter, samt for studenter som tar profesjonsutdanninger og ønsker seg en fordypning i sosiologisk teori og metode. Mer informasjon om årsenheten finner du på http://www.uio.no/studier/program/sosiologi-arsenhet/

Publisert 6. des. 2012 11:15