Tilpasning er også subjektivt

For mange mennesker handler klimaendringer om tallfesting av endringer i for eksempel temperatur eller nedbør. Men tilpasning til klimaendringer dreier seg om mye mer enn hvordan værmønsteret vil endre seg.

ENGASJEMENT. Nøkkelpersoners verdier og interesser betyr mye for utvikling av normer som legger til rette for samarbeid om klimatilpasning. Disse bildene er fra Omstilling Sagene – et lokalt miljøinitiativ i Bydel Sagene i Oslo. Foto: Camilla Skjerve-Nielssen

– De tekniske aspektene ved tilpasning er viktige – men ikke uten at vi forstår prosessen omkring hvordan og hvorfor folk tilpasser seg og hva slags tilpasning de prioriterer, sier professor Karen O’Brien ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Sammen med forskere i prosjektet «Responding to Climate Change: The Potentials of and Limits to Adaptation in Norway (PLAN)» har O’Brien undersøkt hvordan ulike verdier og virkelighetsoppfatninger påvirker hvordan vi forholder oss til tilpasning.

 

Publisert 6. sep. 2011 08:39 - Sist endret 29. mai 2015 09:27