Ministerbytte avgjorde pappaperm

Tredeling av foreldrepermisjonen kunne vært mulig i 2009, hvis Karita Bekkemellem hadde fortsatt som minister, mener Anne Lise Ellingsæter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning analyserer Ellingsæter den offentlige debatten om tredeling av foreldrepermisjonen som raste etter at Likelønnskommisjonen la frem sine forslag 21. februar 2008.

Karita Bekkemellem var den eneste som med politisk tyngde sto bak ideen om en tredeling av foreldrepermisjonen, til hun i 2007 ble bedt om å fratre stillingen som barne- og likestillingsminister.

– Det kan man tolke som et tegn på at det var krefter som syntes hun var for radikal i sine holdninger til blant annet fedres rettigheter, sier sosiolog Anne Lise Ellingsæter.

– Gunn Karin Gjul var oppe som et mulig navn for statsrådsposten, men hun støttet klart en tredeling. Huitfeldt sa tidlig at hun ønsket å bruke fedrekvoten, men ikke redusere perioden som foreldre kan dele. Det er Huitfeldts mal som har blitt dagens modell.

 

Publisert 3. mai 2011 10:17 - Sist endret 11. juli 2018 11:13