Klimabevissthet

Det er antakelig en dårlig idé å gå ut på gata og vifte med plakater med temperaturstatistikk. Vi har alle fått med oss at vitenskapsfolk er enige om at situasjonen er dramatisk. Så hva skal til for at folk skal forstå alvoret? Vi trenger nye ideer!

Klimaendringer er en utfordring for både vitenskap og samfunn. Ved Universitetet i Oslo tar vi den utfordring både innenfor forskning og i utdannelse av en ny generasjon med ledere. Overalt i samfunnet trenger vi personer som kan se komplekse sammenhenger, som de vi finner mellom samfunn og klimasystemet, men også sammenhenger mellom klimaproblemet og andre store utfordringer som verden står overfor, som for eksempel finanskrisen, fattigdom, konflikter, tap av biodiversitet osv. Med en helhetstankegang og tverrfaglig tilnærming, med et kreativt og positivt utgangspunkt, uten frykt for å feile, er dagens unge vårt ”viktigste klima- og utviklingstiltak”, disse vil, fra ulike sektorer, private og offentlige, nasjonale og internasjonale, kunne føre verden inn på en mer bærekraftig kurs.

At mennesker faktisk er i stand til å påvirke klimaet er vanskelig å forstå. Våre utslipp av klimagasser er med på å gjøre kloden varmere og med oppvarmingen følger det mer variabelt og ekstremt vær. Konsekvensene av klimaendringene kan virke fjernt og uvirkelige, man snakker om 50 til 100 år, og man snakker om sårbare utviklingsland. Hvor nært blir da klimautfordringen? Det viktige her er ikke hvorvidt du tror eller ikke tror på klimaendringer, men din forståelse av hvorfor endringene skjer, hvordan endringene er koblet til samfunnsutvikling, hva endringene vil bety for deg og det du synes er viktig, og hva du kan gjøre for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Rundt om i verden er det utallige initiativer for å løse klimakrisen, finanskrisen, fattigdomskrisen, dette omfavner både store og små initiativ og de ledes av ildsjeler. Når klimaløsninger diskuteres hører man ikke så ofte om disse initiativene, da er det store internasjonale aktører, avtaler, land, skyld/ikke skyld, nord/sør, som blir omtalt. Vi må dreie denne diskusjonen inn på løsninger på alle nivå, enkeltindivider, bygd, by, bedrifter, frivillige organisasjoner, offentlige etater, og til sist, diskusjonen må dreies inn på hva Norge kan gjøre. Fremtiden ligger ikke fast i en fremtidig temperaturkurve, vi er hver dag med på å skape denne fremtiden og vi har fortsatt tid til å bremse den globale oppvarmingen, redusere sårbarhet og øke menneskelig sikkerhet.

Publisert 6. apr. 2011 13:17 - Sist endret 1. okt. 2012 09:39