Kina i Afrika: Mot en ny verdensorden?

Den norske Atlanterhavskomité holder kurs i internasjonal politikk i Fanehallen ved Akershus festning fredag 21. oktober. 

Gutt som leker på et afrikansk marked i Guangzhou, Sør-Kina. (Foto: Jørgen Carling)

Tema for arrangementet er ”Maktforskyvninger i internasjonal politikk – utfordringer for det euro-atlantiske verdifellesskap”. 

- Med Kinas sterke vekst flyttes det økonomiske og politiske tyngdepunktet i verden. Vesten ser med bekymring på det økende kinesiske engasjementet i Afrika. Men moralsk panikk er ikke svaret på denne utfordringen, sier stipendiat Heidi Østbø Haugen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Hun beskriver hvordan Kinas forhold til Afrika i dag er et resultat av geopolitikk og fragmenterte kinesiske interesser i foredraget ”Kina i Afrika: slutten på verden slik vi kjenner den?”.

- Et konspirasjonsteoretisk bilde av at Kina har en ambisiøs plan som store og små aktiviteter i Afrika faller inn under er kanskje intellektuelt forlokkende, men det stemmer ikke med virkeligheten. Tvert imot, kinesiske aktører ofte dårligere koordinerte enn vestlige aktører i Afrika, hevder Haugen. - Vesten kan nå egne mål bedre ved å identifisere de ulike kinesiske aktørenes interesser, ressurser og begrensninger. 

Deltakerne på Atlanerhavskomitéens arrangement kommer fra videregående skoler, organisasjoner, det politiske miljø, embetsverket, media og Forsvaret. 

Andre foredragsholdere er Asle Toje (Nobelinstituttet), Ole Jacob Sending (NUPI), Erik Reinert (Tallinn University of Technology) og Kate Hansen Bundt (Den Norske Atlanterhavskomité).

Kurset i internasjonal politikk har tidligere i år blitt holdt i Kristiansand, Bergen, Tromsø, Stavanger, Bodø og Trondheim i samarbeid med lokale universiteter og Forsvarets høgskoler.

Forholdet mellom Kina og Afrika er også tema for to sesjoner ved den årlige konferansen for Association of American Geographers i New York 24. - 28. februar 2012. Sesjonene fokuserer på teoretiske og metodologiske utfordringer ved å studere Kina i Afrika. De er organisert av Heidi Østbø Haugen i samarbeid med professor Giles Mohan ved Open University. 

Av Frank Paul Silye
Publisert 18. okt. 2011 11:03 - Sist endret 20. aug. 2018 14:14