Anthony Giddens om sosialdemokratiet

Det handler om sosialdemokratiets fremtid når Anthony Giddens kommer til UiO 17. juni.

Giddens er en av vår tids ledende sosialteoretikere. Sammen med sosiologer som Habermas og Bourdieu bidro han til at Europa overtok teori-hegemoniet fra amerikanerne.

Siden 70-tallet har den adlede britiske sosiologen øvd stor innflytelse på norske forskere, og generasjoner av norske studenter kjenner han.

Lord Giddens har stått for en virkelighetsnær forståelse av samfunnsfagene.

- I samfunnsfagene var det tidligere mye virkelighetsblind teoretisering, basert på en uklar og misforstått etterlikning av naturfagene, sier sosiologen Ragnvald Kalleberg.

Kalleberg er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. 

Bilde av Anthony GiddensDen britiske sosiologinestoren Anthony Giddens holder årets Aubert-forelesning på Universitetet i Oslo. 73 år gamle Giddens er en av verdens mest siterte sosiologer. Hans mer enn 40 bøker er oversatt til mer enn 40 språk. (Bilde gjengitt med tillatelse)

Den 17. juni kommer Anthony Giddens til UiO for å holde den årlige forelesningen til minne om den betydningsfulle norske sosiologen Vilhelm Aubert. Den britiske gjesten er den tjuende i rekken av anerkjente sosiologer som holder denne forelesningen, i selskap med akademiske superstjerner som Robert K. Merton, Jürgen Habermas og Pierre Bourdieu. 

Akademikere som offentlige intellektuelle

Anthony Giddens er av noen også kjent som tidligere statsminister Tony Blairs guru. ”Den tredje vei”, lansert av Giddens, representerte en fornyelse av sosialdemokratiet i Storbritannia og ga ideer og inspirasjon til det såkalte New Labour.

- Siden midten av 1990-tallet har Giddens i økende grad brukt sin tid på forskningsformidling, sier Kalleberg. I den engelskspråklige verden har man i den senere tid blitt opptatt av akademikere som public intellectuals, påpeker han.

- Forskere skal formidle vitenskapelige innsikter til et bredt publikum. Også folk utenfor de spesialiserte fagfellers krets skal få tilgang til fagets innsikter. Giddens har brukt stadig mer av sin tid på slik virksomhet, til dels kombinert med en rolle som profesjonell ekspert. Ikke minst som rådgiver for Blair da han var statsminister.

Vilhelm Aubert var også en innflytelsesrik public intellectual. Og det fins flere likhetstrekk verdt å nevne, mener professoren. Både Giddens og Aubert har skrevet lærebøker i sosiologi og vært internasjonalt anerkjente og ledende sosiologer i sine respektive nasjoner.

- Begge har dessuten insistert på at sosiologisk forskning må være problemorientert og samfunnsrelevant, sier Kalleberg.

Norge interessant for internasjonale sosiologer

Ragnvald Kalleberg- Det passer godt å få en av samtidens ledende sosiologer til å holde vår tjuende Aubert-forelesning, sier Ragnvald Kalleberg, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. 

Aubert-foreleseren får riktignok bra honorar, men det er først og fremst en faglig ære å bli invitert, sier professor Kalleberg.

- For internasjonale sosiologer er det interessant å besøke Norge også fordi vi har en særegen type moderne samfunn.

Amerikanske sosiologer er eksempelvis for tiden fascinert av de nordiske landenes evne til flexicurity, påpeker han. Det vil si evnen til å opprettholde velfungerende velferdsordninger samtidig med økonomisk fleksibilitet og produktivitet.

- Giddens hører til dem som ofte nevner nordiske ordninger som eksempler på ”den tredje vei”.

- Derfor sosialdemokratiets framtid som tema for Aubert-forelesningen?

- Dette har vært et sentralt tema for Giddens de siste femten, tjue år, oftest omtalt som ”den tredje vei.” Etter kommunismens fall i Øst-Europa har vi kommet inn i en ny tid, med nye utfordringer. Giddens svarer på dette med sin modernitetsanalyse. Han er kritisk til samtidens markedsfundamentalister, til den tradisjonelle venstresidens overtro på statlig regulering og til dem som venter for mye av sivilsamfunnets identitetspolitikk og solidariske grupperinger.

Aubert til stadig inspirasjon

Norsk sosiologi står som vitenskap sterkt internasjonalt. Det ble nylig bekreftet i en evaluering i regi av Norges forskningsråd.

- Det fins neppe noe annet land der sosiologer har en større innflytelse i eget samfunn, sier Kalleberg. - Jeg tenker da på sosiologi både som forskningsfag og som undervisningsfag, på vår omfattende forskningsformidling og deltakelse i offentlig debatt, og på sosiologer i ekspertroller.

Vilhelm Aubert er en sosiolog han mener bør være til stadig inspirasjon for generasjoner av nye studenter.

- Han la vekt på sosiologens rolle som ekspert, en rådgiver som for eksempel griper direkte inn for å forbedre institusjoner og samfunnsforhold. Jeg husker fra min egen studietid at han en gang selvkritisk undret seg over at så mange samfunnsvitere syntes det var viktigere å forske enn å forandre. Men som han slo fast: Det er viktigere å løse sosiale problemer enn å drive forskning på dem.

Giddens en fabelaktig god foreleser

- Det jeg har lært mest av er Giddens analyse av senmoderniteten og hva som er grunnleggende annerledes ved den sammenliknet med industrisamfunnsmoderniteten, sier stipendiat Gunnar C. Aakvaag. Han gleder seg stort til å høre Giddens forelese.

- Da han var rektor ved London School of Economics and Political Science (LSE)  var han kjent for å være en fabelaktig god foreleser. Han brukte aldri manus. Han er en akademisk superstjerne, sier Aakvaag.

Av Mari Kildahl (tekst) og Annica Thomsson (bilde)
Publisert 1. juni 2011 10:27 - Sist endret 30. nov. 2016 14:57