EUMARGINS på konferansen Youth and Social Inclusion

Katrine Fangen deltar på konferansen “Youth and Social Inclusion” i Brussel 17. og 18. november. Fangen skal snakke om resultatene fra EU-prosjektet EUMARGINS - On the Margins of the European Community Young Adult immigrants in seven European Countries.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Konferansen følger opp EU-kommisjonens ønske om forskning på, og kunnskap om, mekanismer for sosial eksklusjon blant Europas ungdom. I EUs syvende rammeprogram ble det derfor lyst ut midler for store forskningsprosjekter med temaer innen dette området. Konferansen er en oppsummering av forskningen som har blitt gjort på disse prosjektene og et diskusjonsfora for veien videre mot et mer inkluderende europeisk samfunn.

På konferansen deltar forskere, praktikere og politikere og de skal diskutere løsninger for en velfungerende integreringspolitikk, der inkludering i utdannings- og arbeidsmarkedet, et aktivt sosialt storsamfunn og programmer for samfunnsmessig intervensjon i regi av offentlig og privat sektor vil være hovedtemaene.

Katrine Fangen vil holde et innlegg der hun tar utgangspunkt i fem casehistorier, som alle illustrerer hva som er vanskelighetene og hva som er åpningene for utviklingen av medborgerskap blant unge innvandrere og etterkommere i Europa. Fangen har også invitert med Anne Folkvord fra barne- likestillings- og inklusjonsdepartementet i Norge for å delta i et diskusjonspanel mellom politikere fra ulike europeiske land, for å illustrere noen av hovedkonklusjonene fra EUMARGINS' avsluttende policy rapport med eksempler fra norsk politikk.

Av Lillian Baltzrud
Publisert 10. nov. 2011 15:43 - Sist endret 3. apr. 2017 09:08