Debattmøte: Ondskap og terror

Tian Sørhaug deltar i debatt ved Dattera til Hagen. Etter 22. juli har problemstillinger knyttet til menneskets mørke sider blitt aktualisert. Terror og annen tilsiktet vold vekker ikke bare sterke følelser, det utfordrer også våre tenkeevner. Hva er egentlig ondskap? Er terror ondskap? Finnes det onde personer? Er det langt mellom onde tanker og onde handlinger? Er ondskap brukbart som et Er ondskap brukbart som et vitenskapelig begrep, eller er det for normativt?

Tid og sted: 29. sep. 2011 19:00 - 23:00, Dattera til Hagen

I panelet: Arne Johan Vetlesen (filosof), Tian Sørhaug (sosiolog), Thomas Hegghammer (terrorforsker) og Berit Reisel (psykolog)

Ordstyrer: Cathrine Holst (sosiolog)

Publisert 28. sep. 2011 10:10 - Sist endret 19. sep. 2016 11:03