Krig i Sri Lanka, norsk fredsdiplomatisk fallitt?

Kristian Stokke

 

Foredragsholder Kristian Stokke diskuterer Norges rolle som tilrettelegger for fredsforhandlinger i Sri Lanka.

Foredraget reiser to hovedspørsmål:

 

  1. Hva slags ansvar har Norge for at fredsprosessen feilet og at det nå er krig i Sri Lanka? og
  2. Hva er betydningen av den feilslåtte fredsprosessen i Sri Lanka for norsk fredsengasjement generelt?

Foredragsholderen hevder at hovedansvaret ligger hos politiske aktører i Sri Lanka og mektigere internasjonale aktører, men også at Norge har et medansvar for strategiske svakheter som var med på å underminere prosessen. Videre konkluderes det at den feilslåtte fredsprosessen synliggjør svakheter i den norske tilnærmingen, men at dette viser behovet for strategisk nytenkning heller enn at den norske modellen er død.

 

By Frank Paul Silye
Published Oct. 10, 2010 11:19 AM - Last modified Dec. 23, 2010 8:33 AM