Notatserien (working papers) ved sosiologi

| Rapporter & notater (sos) |

Notater kan kjøpes ved henvendelse til Akademika -
You can order wokring papers from Akademika, The University of Oslo bookshop

2001 | 2000 | 1999 | 1998 |1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989

2001

 • Widerberg, von der Fehr, H.Leira and U-B Lilleaas: Doing Body/Texts - An explorative approach, nr 1:2001

  2000

 • Lilleaas UB, Widerberg K: Trøtthetsbilder og trøtthetsdagbok, nr 4:2000
 • Lilleaas; Siv Beate: "Enqueteundersøkelse i bedrift og skole" En studie fra "Trøtthetsprosjektet", nr. 3:2000
 • Werne, Anne og Viljugrein, Tone: "Kollektive brytere", En studie fra "Trøtthetsprosjektet", nr. 2:2000

  1999

  1998

 • Tove Thagaard:  Gender Power, and Love: A Study of... , nr.  4:98

  1997

 • Katrine Fangen:  Fra erfaringsnær til kritisk. Fortolkning som samfunnsvitenskapelig utfordring, nr. 10:97
 • Sigurd Skirbekk: Dysfunksjonell kultur, nr. 6: 1997
 • Ingar Roggen: Connections, Cogstitive Stes and Gestalt laws, nr. 5: 1997

  1996

 • Ivar Frønes: Barns levekår i etterkrigs-Norge, nr. 4:96

  1995

 • Sigurd Skirbekk: Sosiologi og utopi - illustrert med eksempler fra innvandringsdebatten, nr. 9:95
 • Ivar Frønes: Handling og sosial struktur (første og andre del), nr. 4:95, TRYKKES OPP VED BEHOV

  1994

 • Ragnvald Kalleberg: Sociology as a Constructive Science, nr. 12:94 , TRYKKES OPP VED BEHOV
 • Finn Ørstavik: Forces shaping national technological choices after World War II: The case of Norway
  (1945 - 1963), nr. 11:94, TRYKKES OPP VED BEHOV
 • Ingar Roggen: Fra fotnote til computer: Festskrift til Stein Bråten ved 60-års jubiléet, nr. 10:1994, TRYKKES OPP VED BEHOV
 • Randi Lavik: SPSS/pc+ og SPSS for Windows: En minimanual for begynnere, nr. 9:1994 , REVIDERT UTGAVE MAI 1995, UTSOLGT
 • Mjaatvedt, Olav: Pierre Bourdieu: Den sosiologiske kunn-skapens betingelser, muligheter og grenser, nr. 5: 1994, TRYKKES OPP VED BEHOV
 • Skirbekk, Sigurd: Are Substantial Human Rights Adequate for a World of Material Scarcity?, nr. 4: 1994

  1993

 • Prieur, Annick: Sosiologiske perspektiver på kropp og seksualitet, nr. 35: 1993
 • Prieur, Annick: Risiko og rasjonalitet, nr. 34: 1993
 • Baklien, Bergljot: Helsestasjon for ungdom i Asker en evaluering, nr. 33: 1993
 • Pettersen, Trond: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor, nr. 32: 1993
 • Eriksen, Gudrun: Barne og ungdombilder. Barne og ungdomskultur, nr. 30: 1993
 • Kristiansen, Åse: Barn i ukebladreklame, nr. 29: 1993
 • Lange, Ellen: Står eventyret på spill?, nr. 28: 1993
 • Storm-Mathisen, Ardis: Barns kamp med jevnaldrene: makt og dominansstrategier mellom barn i barnehagen, nr. 27: 1993

  1992

 • Stenhammer: Barndom, media og samfunn, nr. 26: 1992
 • Ørstavik, Finn: Forsvarets forskningsinstitutt som pådriver for utviklingen av en ny ingeniørrolle mellom stat, industri og akademi, nr. 25: 1992
 • Pettersen, Trond: Occupation - Establishment, Sex Segregation and the Gender Wage Gap, nr. 24: 1992
 • Bjørnstad, Jan Henrik: Læring gjennom prosjektarbeid, nr. 23: 1992, UTSOLGT
 • Sivesind, Karl Henrik: Explaining National Differences in Factory, nr. 18: 1992, IKKE PUBLISERT
 • Sivesind, Karl Henrik: Explaining Action by Change of Causes, nr. 17: 1992
 • Otnes, Per: Kan vi leve av å kjøre hverandre?, nr. 16: 1992
 • Ørstavik, Finn: Case Study and the Construction of General Knowledge, nr. 15: 1992
 • Ørstavik, Finn: The Sources of Innovation. A Critique of Eric von Hippel´s Theory, nr. 14: 1992
 • Ørstadvik, Finn: Technology creating as a theme for sociological research, nr. 13: 1992
 • Frønes, Ivar: Struktur, funksjon og forklaring, nr. 12: 1992, IKKE PUBLISERT
 • Frønes, Ivar: Handling, refleksjon og identitet, nr. 11: 1992, UTSOLGT
 • Frønes, Ivar: Handling som samhandling, nr. 10: 1992, UTSOLGT
 • Frønes, Ivar: Sosiologiske modeller som tekst, nr. 9: 1992, UTSOLGT

  1991

 • Veiden, Pål: Politiske holdninger i frivillige organisasjoner, nr. 8: 1991, UTSOLGT
 • Frønes, Ivar: Oppvekst, kriminalitet og samfunn, nr. 7: 1991, UTSOLGT

  1990

 • Torgersen, Ulf: Foreningsdemokrati, representasjon og legitimitet, nr. 6: 1990
 • Steinsvik, Åsa: Demografisk og sosial endring på regionalt nivå, nr. 5: 1990, UTSOLGT
 • Frønes, Ivar: Models of Implications for Social Politics and Child Care, nr. 4: 1990
 • Frønes, Ivar: Dimensions of Childhood, nr. 3: 1990, UTSOLGT

  1989

 • Ramsøy, Odd: Notater til kvantitativ metode, nr. 2: 1989
 • Frønes, Ivar: On the Meaning of Peers, nr. 1:1989, IKKE I SALG
 • Published Oct. 10, 2010 11:19 AM