The department's notat series

Published Oct. 10, 2010 11:19 AM

MEMORANDUM No 2:2007

Dialog og bottom-up som tiltak mot omskjæring En evaluering av Primærmedisinsk verksteds prosjekt.  Denne evalueringsrapporten er utført på oppdrag fra Primærmedisinsk verksted (PMV). Deres ønske var å få et bedre dokumentert bilde av effekten av PMVs arbeid mot kjønnslemlestelse og få mer kunnskap om hvilke metoder som er virkningsfulle i arbeidet. Evalueringen er finansiert av midler fra Barne- og likestillingsdepartementet.

By Cecilie Thun and Katrine Fangen, University of Oslo

fulltekst pdf