Willy Pedersen: UNGDOMMEN

Denne boken, med Willy Pedersen og Guro Ødegård som redaktører, bretter ut livet til dagens unge og gir ny empirisk innsikt om livet i familien, i skolen og i idretten.  

Image may contain: Rectangle, Font, Wood, Brand, Logo.

Om boken

Hvordan har smarttelefonen og sosiale medier endret livet til dagens unge? Hvorfor irriterer vi oss over gutter som lager trøbbel for andre, mens vi bekymrer oss for jenter som sliter? Hvordan oppleves det egentlig for muslimske ungdommer å bli kalt "jævla terrorist"?

Boken UNGDOMMEN bretter ut livet til dagens unge. vi får ny empitisk kunnskap om livet i familien, i skolen og i idretten. vi blir med inn på fuktige fester hvor seksuelle grenser presses. Men vi blir også med en gjeng gutter på jakt, hvor haglpatronene skal være av grovt kaliber. Dessuten: Stemmer det at forekomsten av angst og depresjon har økt? Eller at kjønnskategoriene flyter, at stadig flere opplever at de hverken er "gutt" eller "jente"?

Boken viser noen tydelige tendenser - en skole som disiplinerer elevne på nye måter, mindre alkohol og problematferd, tilbakeholdenhet med tidlig sex. Samtidig ser vi et fascinerende politisk opprør. Det er ungdom som viser vei i klimakampen. 

UNGDOMMEN henvender seg til forskere, studenter, lærere og alle som arbeider med ungdom på statlig og lokalt nivå, samt til politikere, journalister og andre som kan ha nytte av forskningsbasert kunnskap om hvordan ungdom faktisk lever i dag.

Forfatterne er et knippe av landets ledende ungdomsforskere, fra en rekke ulike forskningsmiljøer. Men boken marerer også at det er 30 år siden det ledende ungdomsforskningsmiljøet i Norge, som befinner seg på NOVA ved OsloMet, ble etablert. Redaktører for boken er Guro Ødegård, forsker 1 og instituttdirektør ved velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, og Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og også tilknyttet NOVA ved OsloMet.

Podcast

Tilknyttet lanseringen av boken lanseres det også et podcast med samme navn. Podcastet kan du høre her.

Published Nov. 17, 2021 9:51 AM - Last modified Nov. 18, 2021 1:17 PM