Per Gunnar Røe: "Sosiokulturelle stedsanalyser"

I dette kapittelet i boken Forankring Fryder utgitt av Universitetsforlaget, argumenterer Per Gunnar Røe for at sosiokulturelle stedsanalyser kan gi et bedre grunnlag for demokratisk medvirkning i planprosesser.

Image may contain: Font, Graphics, Brand.

Kapittelsammendrag

Sosiokulturelle stedsanalyser brukes til å kartlegge og forstå sosiale og kulturelle implikasjoner av by- og stedsutvikling. I dette kapitlet beskriver Per Gunnar Røe denne typen analyser og argumenterer for at de kan gi et bedre grunnlag for demokratisk medvirkning i planprosesser.

Les mer om boken.

Published Dec. 14, 2021 9:00 AM - Last modified Dec. 14, 2021 9:00 AM