Norwegian version of this page

Publications - Page 5

Logo journal
Published Oct. 5, 2020 10:13 AM

In the spring of 2020, during the period with closed schools and strict infection control measures, researchers conducted an online survey among students in lower secondary schools in Oslo. In an article Tilmann von Soest, Anders Bakken, Willy Pedersen and Mira A. Sletten show that the adolescents reported a marked reduction in life satisfaction and subjective well-being after the introduction of restrictions.

Bokomslaget til Den nye velferdsstatens historie
Published June 23, 2020 10:14 AM

I denne boka har fire forskere gått sammen om å presentere de mange og sammensatte sidene ved velferdsstatens utvikling etter folketrygdreformen i 1966, og hvordan dette har endret livsvilkårene for familier og individer. Anne Lise Ellingsæter har skrevet kapitlene om familie og barnevern.