Norwegian version of this page

Publications - Page 5

Published Dec. 14, 2017 1:37 PM

Cathrine Holst is a coeditor to the volume Expertisation and democracy in Europe. The book provides an account of the role and re-organisation of expertise and expert knowledge in Europe and the European Union in a broad range of policy spheres, contributing to the debate triggered by the recent crises. 

Published July 5, 2017 1:29 PM

Er det pedagogiske moteretninger eller forskingsbasert kunnskap som styrer valg av intervensjoner i barnehage og skole? I boken "Inkludering og utvikling - førebyggande intervensjonar i barnehage og skule", har Ivar Frønes, Sigrun Ertesvåg, Helene Eng og John Kjøbli  gått sammen for å bidra med et forskningsbasert grunnlag for å velge tilnærminger som kan styrke læringsmiljøet i barnehager og skoler. 

Journal of European Integration
Published June 12, 2017 11:04 AM

Cathrine Holst has co-authored this article in Social Epistemology with Anders Molander. They  discuss the conditions for legitimate expert arrangements within a democratic order and from a deliberative systems approach.