Making Sense of the Confinement of the Poor. A Close Reading of the Speech Given at the Opening of the General Hospital in Paris

Eivind Engebretsen, i Rogge (ed.): Making Sense as a cultural practice - Historical perspectives (2013)

Making Sense as a Cultural Practice

Med utgangspunkt i en nærlesning av talen holdt ved åpningen av det berømte Hôpital Général i Paris, argumenterer kapittelet for at formålet med innesperingen ikke var å skjule fattidommen eller avsondre den fra samfunnet, slik det ofte har vært hevdet, men snarere å holde frem eksempler til både skrekk og etterfølgelse.

Published Oct. 7, 2013 4:13 PM - Last modified May 14, 2018 12:33 PM