The Impact of Marriage Type for Male Immigrants' Wage.

 

Ferdinand Mohn (2012) "Betydningen av type ekteskap for mannlige innvandreres inntekt. Er sammenhengen mellom romantisk og økonomisk assimilering i Norge resultatet av seleksjon eller gevinst?" Seminar, Department of Sociology and Human Geography's Scientist Group for Social Inequality. Voksenåsen, 5 march 2012.

Published Oct. 15, 2012 11:26 AM - Last modified Nov. 13, 2012 4:49 PM