Less discrimination in Oslo? Results from two randomized experiments

Presentation in Norwegian.

 

Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad and Kristian Heggebø (2013) "Mindre etnisk diskriminering i Oslo? Resultater fra to randomiserte forsøk." VAMs Midtveiskonferanse, Oslo Kongressenter, 20.03.2013. 

/iss/forskning/prosjekter/discrim/publikasjonar/papers/mindre-etnisk-diskriminering-i-oslo.pdf

Published Mar. 22, 2013 1:23 PM - Last modified Oct. 13, 2016 1:51 PM