Marith Kristin Gullbekk Markussen

PhD candidate

Funding and collaboration

Academic interests

Background

Research team

Appointments

Publications

  • Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2018). `Nobody comes to Baba for advice': negotiating ageing masculinities in the Somali diaspora. Journal of Ethnic and Migration Studies.  ISSN 1369-183X.  s 1- 18 . doi: 10.1080/1369183X.2018.1496817
  • Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2011). "I krigen flytter vi fra hverandre". Eldre flyktningers transnasjonale familierelasjoner, I: Bente Puntervold Bø (red.),  Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-309-6.  Deltema 3, kap. 7: Minoritetenes egne stemmer.  s 177 - 203
  • Olsen, Bennedichte C. R.; Markussen, Marith & Tschudi-Madsen, Christine (2007). Kvinner.Kropp.Kropp Utfordringer knytta til praktisering av lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  (3), s 144- 155 Show summary
  • Seim, Sissel; Olsen, Bennedichte C. R. & Markussen, Marith (2006). The State and the Voluntary Sector in Norway: New Relations - new challenges, In Aila-Leena Matthies (ed.),  Nordic civic society organisations and the future of welfare services. A model for Europe?.  Nordic Council of Ministers.  ISBN 92-893-1289-0.  Kapittel 6.4.  s 211 - 232

View all works in Cristin

  • Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2012). Eldre flyktningers transnasjonale familierelasjoner.
  • Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2012). “The best situation would be to be together with my entire family”: The emotion work and kin work of older refugees in transnational families.
  • Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2011). "Det beste ville vært å være sammen med HELE familien min". Eldre flyktningers transnasjonale følelses- og familiearbeid.
  • Stjernø, Steinar & Markussen, Marith (2006). Evaluering av "Batteriet - servicekontor for selvhjelp". HiO-rapport. 8 2006.

View all works in Cristin

Published May 7, 2020 2:06 PM - Last modified June 3, 2020 1:35 PM