Erika Braanen Sterri

PhD candidate

Funding and collaboration

Academic interests

Background

Research team

Appointments

Publications

View all works in Cristin

  • Djuve, Anne Britt; Kavli, Hanne Cecilie; Sterri, Erika Braanen & Bråten, Beret (2017). Introduksjonsprogram og norskopplæring: Hva virker for hvem? Fafo. ISSN 978-82-324-0400-1.
  • Haakestad, Hedda & Sterri, Erika Braanen (2015). Lærevilkår i norsk arbeidsliv. Utjevning eller mot nye kompetansegap? FAFO-rapport. ISSN 0801-6143.
  • Djuve, Anne Britt; Haakestad, Hedda & Sterri, Erika Braanen (2014). Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Fafo. ISSN 978-82-324-0133-8.

View all works in Cristin

Published Apr. 6, 2020 6:01 PM - Last modified Apr. 6, 2020 6:14 PM