Mats Eirik Lillehagen

Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO
Other affiliations Department of Education (Student)

Publications

  • Jansson, Fredrik; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Segregation within school classes: Detecting social clustering in choice data. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233677
  • Lillehagen, Mats & Isungset, Martin Arstad (2020). New Partner, New Order? Multipartnered Fertility and Birth Order Effects on Educational Achievement. Demography.  ISSN 0070-3370. . doi: 10.1007/s13524-020-00905-4
  • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2019). One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215. . doi: 10.1093/esr/jcz040 Full text in Research Archive.
  • Lillehagen, Mats (2018). Haugen, Heen og Bjørklys kritikk av Ole Martin Moen bygger på omstridte samfunnsvitenskapelige premisser og en misforståelse av evolusjonsteori. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (4), s 225- 236 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2018-04-05 Full text in Research Archive.
  • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). Immigrant Mothers` Preferences for Children’s Sex: A register-based study of fertility behavior in Norway. Population Studies.  ISSN 0032-4728.  72(1), s 91- 107 . doi: 10.1080/00324728.2017.1421254 Full text in Research Archive. Show summary
  • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2017). Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(1), s 36- 61 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-02 Full text in Research Archive.
  • Bretteville-Jensen, Anne Line; Lillehagen, Mats; Gjersing, Linn Renathe & Andreas, Jasmina Burdzovic (2015). Illicit use of opioid substitution drugs: Prevalence, user characteristics, and the association with non-fatal overdoses. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  147(1), s 89- 96 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.12.002 Full text in Research Archive. Show summary
  • Birkelund, Gunn Elisabeth; Lillehagen, Mats; Ekre, Vibeke Puja & Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  55, s 385- 414

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Nov. 19, 2020 8:26 AM - Last modified Nov. 19, 2020 8:26 AM