Mats Lillehagen

Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Publications

 • Jansson, Fredrik; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Segregation within school classes: Detecting social clustering in choice data. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233677
 • Lillehagen, Mats & Isungset, Martin Arstad (2020). New Partner, New Order? Multipartnered Fertility and Birth Order Effects on Educational Achievement. Demography.  ISSN 0070-3370. . doi: 10.1007/s13524-020-00905-4
 • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2019). One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215. . doi: 10.1093/esr/jcz040 Full text in Research Archive.
 • Lillehagen, Mats (2018). Haugen, Heen og Bjørklys kritikk av Ole Martin Moen bygger på omstridte samfunnsvitenskapelige premisser og en misforståelse av evolusjonsteori. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (4), s 225- 236 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2018-04-05 Full text in Research Archive.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). Immigrant Mothers` Preferences for Children’s Sex: A register-based study of fertility behavior in Norway. Population Studies.  ISSN 0032-4728.  72(1), s 91- 107 . doi: 10.1080/00324728.2017.1421254 Full text in Research Archive. Show summary
 • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2017). Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(1), s 36- 61 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-02 Full text in Research Archive.
 • Bretteville-Jensen, Anne Line; Lillehagen, Mats; Gjersing, Linn Renathe & Andreas, Jasmina Burdzovic (2015). Illicit use of opioid substitution drugs: Prevalence, user characteristics, and the association with non-fatal overdoses. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  147(1), s 89- 96 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.12.002 Full text in Research Archive. Show summary
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Lillehagen, Mats; Ekre, Vibeke Puja & Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  55, s 385- 414

View all works in Cristin

 • Lillehagen, Mats (2019). Aksel Tjora: Hva er fellesskap. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(3), s 321- 323 . doi: https://www.idunn.no/tfs/2019/03/aksel_tjora_hva_er_fellesskap
 • Lillehagen, Mats (2019). Kan det liberale demokratiet overleve identitetsbaserte krav om anerkjennelse?. Agora.  ISSN 0044-6726.  s 262- 271 . doi: https://www.idunn.no/agora/2019/03-04/kan_det_liberale_demokratiet_overleve_identitetsbaserte_kra
 • Lillehagen, Mats (2019). Personlig og praktisk om kvalitativ metode. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lyngstad, Torkild Hovde (2019). Entering the mainstream? Cultural and socioeconomic dimensions of immigrant assimilation.
 • Lyngstad, Torkild Hovde & Lillehagen, Mats (2019). Immigrant mothers' preferences for children's sexes: A register-based study.
 • Lillehagen, Mats (2018). Bokanmeldelse - Eviatar Zerubavel - Taken for Granted – the Remarkable Power of the Unremarkable. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  2(5), s 438- 441 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-08
 • Lillehagen, Mats (2018). Tankespinn om utdanning og arvelige anlegg. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. . doi: https://www.dagbladet.no/kultur/tankespinn-om-utdanning-og-arvelige-anlegg/70127250
 • Lillehagen, Mats (2018). Vi trenger et nytt offentlig språk for å snakke om arv og miljø– En studie av metaforbruk og tenkemåter i biologisk orientert samfunnsforskning og offentlig debatt.
 • Lillehagen, Mats & Isungset, Martin Arstad (2018). New partner, new order? Multipartnered fertility and birth order effects on educational attainment.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). De fleste norske innvandrere foretrekker sønner. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Lillehagen, Mats & Larsen, Edvard Nergård (2017). Do co-ethnic networks affect job opportunities of children of immigrants? Identifying peer effects in neighborhoods.
 • Lillehagen, Mats (2016). Et nytt perspektiv på ordensproblemet: Normteori og moderat naturalisme.
 • Lillehagen, Mats (2016). Fordervet vin i nye flasker: Ole Martin Moens neoeugenikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (18), s 30- 31 . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2016/05/fordervet-vin-i-nye-flasker
 • Lillehagen, Mats (2016). From Education to the labour market: Children of immigrants in Norway.
 • Lillehagen, Mats (2016). Kan Adorno og Bourdieu forenes? Omtale av David Gartman - Culture, Class, and Critical Theory: Between Bourdieu and the Frankfurt School. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  34(2-3), s 367- 377 . doi: https://www.idunn.no/agora/2016/02-03/david_gartman_culture_class_and_critical_theory_between
 • Lillehagen, Mats & Lillehagen, Oda (2016). Prosumption - A critical view. Less Magazine.  (7), s 136- 139 . doi: https://issuu.com/lessmagazine/docs/less_magazine_07/1
 • Jansson, Fredrik; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lillehagen, Mats (2015). Segregation within School Classes: Deriving Social Ties from Register Data.
 • Lillehagen, Mats (2015). Birth order effects in extended families.
 • Lillehagen, Mats (2015). From Education to the labour market: Children of immigrants in Norway.
 • Lillehagen, Mats & Bretteville-Jensen, Anne Line (2015). Metadon på Avveie. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  8(2), s 15- 17 . doi: https://www.idunn.no/rusos/2015/02/metadon_paa_avveie
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2015). Galt om genetikk og ulikhet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/debatt/2015/galt_om_genetikk_og_ulikhet
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2015). Ulikhet og genetikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/debatt/2015/ulikhet_og_genetikk
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2014). Parental Sex Preferences for Children among Immigrants.
 • Spaiser, Viktoria; Mann, Richard; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2014). Emergent Segregation through Collective Decision-Making in School Choice.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2013). Yrkesprestisje og opprykk. En studie av norskfødte etterkommere av innvandrere mellom 2003-2010 .
 • Lillehagen, Mats (2012). Meritokrati, rettferdighet og Rawls. Socius.  ISSN 0809-5574.  13(3), s 78- 80

View all works in Cristin

Published Nov. 19, 2020 8:26 AM - Last modified Nov. 19, 2020 8:26 AM