Mats Lillehagen

Doctoral Research Fellow - Department of Sociology and Human Geography
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Publications

 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). Immigrant Mothers` Preferences for Children’s Sex: A register-based study of fertility behavior in Norway. Population Studies.  ISSN 0032-4728.  72(1), s 91- 107 . doi: https://doi.org/10.1080/00324728.2017.1421254 Show summary
 • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2017). Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(1), s 36- 61 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-02
 • Bretteville-Jensen, Anne Line; Lillehagen, Mats; Gjersing, Linn Renathe & Andreas, Jasmina Burdzovic (2015). Illicit use of opioid substitution drugs: Prevalence, user characteristics, and the association with non-fatal overdoses. Drug And Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  147(1), s 89- 96 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.12.002 Full text in Research Archive. Show summary
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Lillehagen, Mats; Ekre, Vibeke Puja & Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  55, s 385- 414

View all works in Cristin

 • Lillehagen, Mats (2018). Bokanmeldelse - Eviatar Zerubavel - Taken for Granted – the Remarkable Power of the Unremarkable. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  2(5), s 438- 441
 • Lillehagen, Mats (2018). Tankespinn om utdanning og arvelige anlegg. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. . doi: https://www.dagbladet.no/kultur/tankespinn-om-utdanning-og-arvelige-anlegg/70127250
 • Lillehagen, Mats (2018). Vi trenger et nytt offentlig språk for å snakke om arv og miljø– En studie av metaforbruk og tenkemåter i biologisk orientert samfunnsforskning og offentlig debatt.
 • Lillehagen, Mats & Isungset, Martin Arstad (2018). New partner, new order? Multipartnered fertility and birth order effects on educational attainment.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). De fleste norske innvandrere foretrekker sønner. www.forskning.no. . doi: https://forskning.no/innvandring-barn-og-ungdom-kjonn-og-samfunn/2018/03/de-fleste-norske-innvandrere-foretrekker-sonner
 • Lillehagen, Mats & Larsen, Edvard Nergård (2017). Do co-ethnic networks affect job opportunities of children of immigrants? Identifying peer effects in neighborhoods.
 • Lillehagen, Mats (2016). Et nytt perspektiv på ordensproblemet: Normteori og moderat naturalisme.
 • Lillehagen, Mats (2016). Fordervet vin i nye flasker: Ole Martin Moens neoeugenikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (18), s 30- 31 . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2016/05/fordervet-vin-i-nye-flasker
 • Lillehagen, Mats (2016). From Education to the labour market: Children of immigrants in Norway.
 • Lillehagen, Mats (2016). Kan Adorno og Bourdieu forenes? Omtale av David Gartman - Culture, Class, and Critical Theory: Between Bourdieu and the Frankfurt School. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  34(2-3), s 367- 377
 • Lillehagen, Mats & Lillehagen, Oda (2016). Prosumption - A critical view. Less Magazine.  (7), s 136- 139 . doi: https://issuu.com/lessmagazine/docs/less_magazine_07/1
 • Jansson, Fredrik; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lillehagen, Mats (2015). Segregation within School Classes: Deriving Social Ties from Register Data.
 • Lillehagen, Mats (2015). Birth order effects in extended families.
 • Lillehagen, Mats (2015). From Education to the labour market: Children of immigrants in Norway.
 • Lillehagen, Mats & Bretteville-Jensen, Anne Line (2015). Metadon på Avveie. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  8(2), s 15- 17
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2015). Galt om genetikk og ulikhet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2015). Ulikhet og genetikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2014). Parental Sex Preferences for Children among Immigrants.
 • Spaiser, Viktoria; Mann, Richard; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2014). Emergent Segregation through Collective Decision-Making in School Choice.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2013). Yrkesprestisje og opprykk. En studie av norskfødte etterkommere av innvandrere mellom 2003-2010 .
 • Lillehagen, Mats (2012). Meritokrati, rettferdighet og Rawls. Socius.  ISSN 0809-5574.  13(3), s 78- 80

View all works in Cristin

Published May 4, 2015 10:49 AM - Last modified Oct. 5, 2016 3:57 PM