Mats Lillehagen

Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Publications

  • Jansson, Fredrik; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Segregation within school classes: Detecting social clustering in choice data. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233677
  • Lillehagen, Mats & Isungset, Martin Arstad (2020). New Partner, New Order? Multipartnered Fertility and Birth Order Effects on Educational Achievement. Demography.  ISSN 0070-3370. . doi: 10.1007/s13524-020-00905-4
  • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2019). One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215. . doi: 10.1093/esr/jcz040 Full text in Research Archive.
  • Lillehagen, Mats (2018). Haugen, Heen og Bjørklys kritikk av Ole Martin Moen bygger på omstridte samfunnsvitenskapelige premisser og en misforståelse av evolusjonsteori. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (4), s 225- 236 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2018-04-05 Full text in Research Archive.
  • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). Immigrant Mothers` Preferences for Children’s Sex: A register-based study of fertility behavior in Norway. Population Studies.  ISSN 0032-4728.  72(1), s 91- 107 . doi: 10.1080/00324728.2017.1421254 Full text in Research Archive. Show summary
  • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2017). Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(1), s 36- 61 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-02 Full text in Research Archive.
  • Bretteville-Jensen, Anne Line; Lillehagen, Mats; Gjersing, Linn Renathe & Andreas, Jasmina Burdzovic (2015). Illicit use of opioid substitution drugs: Prevalence, user characteristics, and the association with non-fatal overdoses. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  147(1), s 89- 96 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.12.002 Full text in Research Archive. Show summary
  • Birkelund, Gunn Elisabeth; Lillehagen, Mats; Ekre, Vibeke Puja & Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  55, s 385- 414

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Nov. 19, 2020 8:26 AM - Last modified Nov. 19, 2020 8:26 AM