Cathrine Holst

Professor
Image of Cathrine  Holst
Norwegian version of this page
Phone + 47 22 85 88 89
Mobile phone +47 41528831
Room 435
Available hours By appointment
Username
Postal address P. O. Box 1143 Blindern 0318 Oslo

Cathrine Holst is Professor at the Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo.

Academic interests

Cathrine Holst's main fields of academic interest are political sociology and democracy research, social and political theory, the role of knowledge and expertise in policy and politics, EU, European integration and the Nordic model, gender policy, feminist theory and gender studies.

In 2020/2021 Holst is connected to Centre for Advanced Studies (CAS) at the Norwegian Academy of Science and Letters. Holst and Jakob Elster are leaders of one of the research groups at CAS and the project What is a good policy? Political morality, feasibility and democracy (GOODPOL). Holst is leader of a sub-project under PEriTiA (Policy, Expertise and Trust 2020-2022). Together with Willy Pedersen she is in charge of a study of changes in Norwegian drug policy (under the project PROMENTA). She is also connected to Centre for Research on Gender Equality (CORE), Institute for Social Research.

Teaching

 • SOS1000 Innføring i sosiologi
 • SOS1001 Introduksjon til sosiologi
 • SOS2001 Moderne sosialteori
 • SOS4200 Arbeidsliv og velferdsstat
 • SOS 4016 Individuelt leseemne i sosiologi
 • SOS 9234 New Trends in Contemporary Social Theory
 • STV 4436 Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen
 • STV 4108 Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap

Background

Holst has a dr. polit.-degree from University of Bergen (2005). From 2005 to 2007 she was Associate Professor in philosophy of the social sciences, University of Bergen.

She has been guest researcher at QoG (Quality of Government), University of Gothenburg (2014), Robert Schuman Centre, European University Institute, Firenze (2012), Hans Jonas-Zentrum, Freie Universität, Berlin (2004), and New School for Social Research, New York (2001)

Holst has directed several research projects, including EUREX: Expertization of Public Inquiry Commissions in a Europeanized Administrative Order (2016-2020) and EPISTO: Why not Epistocracy? Political Legitimacy and the Fact of Expertise (2012-2016). She was member of the Norwegian Gender+ Equality Commission (2010-2012). She is an experienced journal editor and has had columns in several Norwegian newspapers. Holst is member of The Norwegian Academy of Science and Letters, and is currently Head of Board for the Science Studies Colloquium Series at the University of Oslo, see http://www.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/science-studies/

Tags: Democracy, Expertise, European integration, Political theory, Gender policy, Feminist Theory

Publications

View all works in Cristin

 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2020). Ekspertenes inntog. Universitetsforlaget. ISBN 9788215035499. 160 p.
 • Krick, Eva & Holst, Cathrine (2019). Experts and Democratic Legitimacy. Tracing the Social Ties of Expert Bodies in Europe. Routledge. ISBN 9780367427535. 136 p.

View all works in Cristin

 • Holst, Cathrine (2021). Kunnskapsdemokrati?
 • Holst, Cathrine (2021). Epistemic worries about expertise: examples from advisory commissions.
 • Holst, Cathrine (2021). Nytt om NOUene.
 • Holst, Cathrine (2021). The Study of Expert Bodies.
 • Holst, Cathrine (2021). Den nordiske modell. Panelsamtale.
 • Holst, Cathrine (2021). Kontroll av eksperter.
 • Holst, Cathrine (2021). Flere eksperter = bedre politikk?
 • Holst, Cathrine (2021). Ekstern evaluering av konferanserapporter.
 • Holst, Cathrine (2021). Open Democracy. A Comment to Helene Landemore.
 • Holst, Cathrine (2021). Ekspertenes inntog og forskerens rolle og ansvar.
 • Holst, Cathrine (2021). Lay experts in Norwegian drug policy. Flash talk from PROMENTA Research Groups.
 • Pedersen, Willy; Holst, Cathrine & Fjell, Live Kjos (2021). Rusreformens nye eksperter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Teigen, Mari & Holst, Cathrine (2021). The boy problem in Swedish and Norwegian commission reports.
 • Holst, Cathrine (2021). Er Civita styrd av framande makter? Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Holst, Cathrine (2021). Ytringsfrihet og konsensus. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Holst, Cathrine (2021). Panel om konspirasjonsteorier, UiO.
 • Holst, Cathrine (2021). God styring - ut fra hvilke kriterier?
 • Holst, Cathrine (2021). Podkast om 22. juli-kommisjonen. [Internet]. Podkast, UiO.
 • Holst, Cathrine (2021). Podkast om korona i Norge og Sverige (UiO). [Internet]. Podkast, UiO.
 • Holst, Cathrine (2021). Moralekspertene: hvem er de og hva gjør de? Salongen.no.
 • Holst, Cathrine (2021). Kunnskap og kjønn i NOU-er.
 • Holst, Cathrine (2021). Ekspertifisering eller økt deltagelse?
 • Holst, Cathrine (2021). Intervju i Klassekampen om valgfrie fag på videregående skole.
 • Holst, Cathrine (2021). Eksperter i Norden.
 • Holst, Cathrine (2021). Den nordiske modell.
 • Holst, Cathrine (2021). "Gutteproblemet" i Norge og Sverige.
 • Holst, Cathrine (2021). Trust and trustworthiness in science advice.
 • Holst, Cathrine (2021). Ekspertenes inntog: en samtale.
 • Holst, Cathrine (2021). Populism and democratic worries about expertise.
 • Holst, Cathrine (2021). The epistemic quality of expert bodies.
 • Holst, Cathrine (2021). Science advice in Europe: variation and reform.
 • Holst, Cathrine (2021). “The boy problem” in Swedish and Norwegian commission reports: evidence and ideology.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Holst, Cathrine (2020). 10 år etter 22.juli: Trenger vi et nytt oppgjør med terroren som rammet Norge? [Internet]. Universitetsplassen.
 • Holst, Cathrine (2020). What is a good policy? Presentation of GOODPOL.
 • Holst, Cathrine (2020). Hva er god politikk? En presentasjon ac GOODPOL.
 • Holst, Cathrine (2020). Measuring legislative quality. A comment to Keith Dowding.
 • Holst, Cathrine (2020). Hva er god politikk? En presentasjon av GOODPOL.
 • Holst, Cathrine (2020). Descriptive Representation of Women in International Courts.
 • Holst, Cathrine (2020). Statsfeminisme i 2020?
 • Holst, Cathrine & Gundersen, Torbjørn (2020). Trustworthy science advice mechanisms.
 • Holst, Cathrine (2020). Ekspertenes inntog. [Internet]. Universitetsforlagets podcast.
 • Holst, Cathrine (2020). Norges 25 viktigste politikere. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Holst, Cathrine (2020). Ytringsfrihtet, ytringsubehag - og vitenskapelig kvalitet.
 • Holst, Cathrine (2020). Expertise and democracy: what can we learn from the corona virus crisis?
 • Holst, Cathrine (2020). Ekspertenes inntog. Innlegg på DØIs webinar om kunnskapsbaserte beslutninger.
 • Holst, Cathrine (2020). Expertise and democracy. [Internet]. SAPEA Science for Policy Podcast.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2020). Ekspertenes inntog. Ekspertkunnskapens økte betydning i offentlig politikk.
 • Holst, Cathrine (2020). Professormakten øker i de offentlige utvalgene. [Business/trade/industry journal]. Apollon.
 • Holst, Cathrine (2020). Hvem truer forskningen mest: politikere eller lobbyister? [Newspaper]. Morgenbladet.
 • Holst, Cathrine (2020). Fortviler over at internasjonale forskere fortsatt nektes innreise til Norge. [Business/trade/industry journal]. Forskerforum.
 • Holst, Cathrine (2020). Stadig flere forskere sitter i offentlige utvalg. [Business/trade/industry journal]. Forskerforum.
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2020). Addressing the ‘Boy Problem’ in Sweden and Norway: Evidence and Ideology.
 • Holst, Cathrine (2020). Ekspertkunnskap og politikkutforming. In Det Norske Videnskaps-Akademi, Det Norske Videnskaps-Akademi (Eds.), Det Norske Videnskaps-Akademi årbok 2019. Novus Forlag. ISSN 9788270999149. p. 252–232.
 • Holst, Cathrine (2020). Krig og litteratur: Ondskapens banalitet. Samtale med Arne Johan Vetlesen om Hannah Arendt.
 • Holst, Cathrine (2020). Likestilling i et flerkulturelt Europa.
 • Holst, Cathrine (2020). Intervju med Dag og Tid om NOU-ene. [Newspaper]. Dag og Tid.
 • Holst, Cathrine (2019). Deliberative systems theory and online media use.
 • Holst, Cathrine & Isungset, Martin Arstad (2019). Presentasjon av NOU-studie for forskergruppa Social Inequality and Population Dynamics (SIPD).
 • Holst, Cathrine (2019). Ekspertkunnskap og gode samfunnsbeslutninger.
 • Holst, Cathrine (2019). Democratic and epistemic worries about expertise.
 • Holst, Cathrine (2019). Spania og Norge: Kommentar på lansering av bok om den spanske borgerkrig og Norge av Bernt Hagtevdt m.fl.
 • Holst, Cathrine (2019). Gender Equality and the Law: Comments to a framework paper on Nordic gender equality law.
 • Holst, Cathrine (2019). Interview with European Platform of Women Scientists. [Internet]. European Platform of Women Scientists.
 • Holst, Cathrine (2019). Nordic Gender Equality Law.
 • Holst, Cathrine (2019). Drug policy, policy-making and democratic legitimacy.
 • Holst, Cathrine (2019). Marx' kritikk av ekspertkunnskap.
 • Holst, Cathrine (2019). Epistemic and democratic worries over expertise.
 • Holst, Cathrine (2019). Descriptive Representation in International Courts.
 • Holst, Cathrine (2019). Deliberative systems theory and online media: testing a critical theory of democracy on a high achiever.
 • Holst, Cathrine (2019). "Gutteproblemet" og Stoltenberg-utvalget i et NOU-perspektiv: en tentativ analyse.
 • Holst, Cathrine (2019). Scientization of policy-advice?
 • Holst, Cathrine (2019). Ekspertene kommer. Om kunnskapsbasert politikk.
 • Holst, Cathrine (2019). Lovutforming i et samfunnsvitenskapelig perspektiv.
 • Holst, Cathrine (2019). Politikk i dystre tider. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Holst, Cathrine (2019). Politikk i dystre tider. Hannah Arendt.
 • Holst, Cathrine & Krick, Eva (2019). Committee governance in consensus democracies.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2019). Expertization of policy-making. Bridging the gap between normative theory and empirical analysis.
 • Holst, Cathrine (2019). EU og likestilling. [Internet]. KILDEN.
 • Holst, Cathrine (2019). Expertization of policy-making - good or bad?
 • Holst, Cathrine (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.
 • Holst, Cathrine (2019). Distributive justice or participatory parity?
 • Holst, Cathrine (2019). Vitenskapens normer.

View all works in Cristin

Published Aug. 8, 2016 9:45 AM - Last modified Nov. 23, 2020 4:04 PM