Adrian Farner Rogne

Image of Adrian Farner Rogne
Norwegian version of this page
Phone +47-22854263
Mobile phone 92821610
Room 334
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

Welfare state, demography, mortality, segregation, social inequality, causality, quantitative methods

Courses taught

Seminar leader at SOS1001

Background

MA in sociology, december 2016

Statistics Norway - Higher Executive Officer/Junior Executive Officer, august 2015 - june 2017

Appointments

Board member, Norwegian Demographic Society

 

Tags: Sociology, Demography, Segregation, Quantitative methods

Publications

Rogne, A. F. og Syse, A. (2017): Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse. Rapporter 2017/32. Statistisk sentralbyrå.

Rogne, A. F. (2016): Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene? Økonomiske analyser 3, 2016. Statistisk sentralbyrå, s 63-74.

Rogne, A. F. og Tønnessen, M. (2014): Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene? Økonomiske analyser 4, 2014. Statistisk sentralbyrå, s 60-66.

Published June 19, 2017 10:04 AM - Last modified Mar. 23, 2018 11:13 AM

Projects