Nettsider med emneord «normer»

Mørkeblå sirker med hvit K, ved siden av Kilden kjønnsforskning.no skrevet i blått
Publisert 29. mars 2022 16:11

Fest, moral og kulturelle normer knyttet til alkohol er temaer for Eivind Grip Fjærs doktoravhandling. Denne gangen er han intervjuet i Kilden om ulikheter i måten gutter og jenter snakker om seksuelle erfaringer i russetiden. 

Logo NRK radio
Publisert 8. feb. 2022 15:39

Fylla har ikke skylda, finner Eivind Grip Fjær i sin ferske doktoravhandling. I radiointervju hos Studio 2 på NRK P2 forteller han om hvordan vi alltid følger bestemte normer på fest, også i alkoholpåvirket tilstand. 

Skål
Publisert 17. aug. 2015 12:56

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og skal belyse bruken av alkohol i Norge, gjennom en rekke ulike metodiske innfallsvinkler og datasett. Vi vil belyse drikkemønstre og spesielt den norske «fylleatferden» («binge drinking»).