Nettsider med emneord «Covid-19»

Nordisk Administrativt Tidsskrift i svart på hvit bakgrunn. Illustrasjon av fem svarte svaner til høyre.
Publisert 15. aug. 2022 13:00

Sykehusene måtte omstille seg raskt da COVID-19 pandemien inntraff januar 2020. Denne artikkelen, av Lars Erik Kjekshus, belyser organisering og ledelse av pandemihåndtering ved Oslo universitetssykehus HF. Publisert i Nordisk Administrativt Tidsskrift

Bildet kan inneholde: font, oppskrift, utgivelse, magenta, elektrisk blå.
Publisert 15. aug. 2022 12:27

The COVID-19 pandemic resulted in a total digital disruption of all activities at universities. New digital tools and arenas replaced the daily physical interactions between students and professors. How did this affect motivation and learning outcomes?

This article, by Ida Poppe and Lars Erik Kjekshus, uses the pandemic as a prism to understand how and why social relations and interaction are important in the educational system. Published in Current Psychology. 

Publisert 28. apr. 2020 15:50