Corona: Informasjon til ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sist oppdatert 06. april. 2020.

Tilgang til bygninger

For ansatte og studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet gjelder følgende:
Hovedregelen er fortsatt hjemmekontor for alle studenter og ansatte ved SV.
Det kan helt unntaksvis gis adgang for ansatte etter begrunnet søknad hvis hjemmearbeid ikke lar seg gjøre av helsemessige eller vektige sosiale årsaker. Det gis kun et svært begrenset antall slike tillatelser for å sikre tilstrekkelig avstand og motvirke smittefare.
Søknader sendes eget institutt/senter og behandles løpende av instituttleder/senterleder.

Se mer informasjon om tilgang til UiOs bygninger.

Publisert 6. apr. 2020 14:39 - Sist endret 6. apr. 2020 14:39