Tverrfakultære og tverrfaglige satsingsområder

SV-fakultetet er opptatt av å styrke den faglige bredden og bidra til forskning på tvers av fakultetene og de ulike fagmiljøene ved UiO. 

UiO:Energi

UiO Energi er en av tre tverrfaglige satsningsområder ved UiO, og koordinerer energiforskning-, utdanning og kommunikasjon og samfunnskontakt ved universitetet. UiO:Energi fremmer samarbeid på tvers av fagfelt, med andre forskningsinstitusjoner og med ikke-akademiske partnere.

UiO:Energi har fire innsatsområder – basert på samfunnets behov, solide forskningsmiljøer ved UiO og muligheter for eksternfinansiering.

  • Materialer for energi: Vi trenger nye materialer for å gjøre energibruken mer effektiv og bærekraftig.
  • Energisystemer: For å balansere mangfoldet av nye energikilder, som vind og sol, og de mange nye strømprodusentene, trenger vi et nytt energisystem.
  • Karbonfangst og -lagring: Forbedring av denne type teknologier vil redusere CO2-utslippene fra fossile brensler.
  • Energiomstilling og bærekraftige samfunn: For å forstå prosessene og få fortgang i omstillingen til et lavkarbonsamfunn trenger vi ny kunnskap om sosiale, politiske og juridiske aspekter.

Tidligere tverrfaglige forskningsområder

Tverrfakultære områder ved UiO

Publisert 13. okt. 2010 10:42 - Sist endret 9. okt. 2018 15:24