English version of this page

Oversikt over mottakere av UiOs FRIPRO toppforsk

FRIPRO toppforsk-prosjekter er tildelt noen få forskningsmiljøer som har potensial til å bli blant de internasjonalt ledende på sitt felt. Fire miljøer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har fått tildeling fra FRIPRO toppforsk.

FRIHUMSAM

The Demand and Supply of Public Education (DoPE)

Prosjektleder: Edwin Leuven

Prosjektansvarlig: Økonomisk institutt

Prosjektnummer: 275906


Adaptation: Combining Old and New kNowledge to Enable Conscious Transformations to Sustainability

Prosjektleder: Karen Linda O'Brien

Prosjektansvarlig: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Prosjektnummer: 250434


Democracy and Expert Rule: The Quest for Reflexive Legitimacy (REFLEX)

Prosjektleder:  Erik Oddvar Eriksen

Prosjektansvarlig: ARENA Senter for europaforskning

Prosjektnummer: 250436


FRIMEDBIO

Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience

Prosjektleder: Kristine B Walhovd

Prosjektansvarlig: Psykologisk institutt

Prosjektnummer: 249931

Publisert 28. juni 2018 09:09 - Sist endret 20. nov. 2018 14:54