English version of this page

EU-finansierte prosjekter

Det samfunnsvitenskapelige fakultet deltar aktivt i EUs rammeprogram. I løpet av Horisont 2020 har vi hatt suksess i ERC, og vært involvert i Marie Skłodowska-Curie actions og i samarbeidsprosjekter innenfor Samfunnsutfordringer-søylen.

overskrift og logo

Starting Grant: Social Resilience, Gendered Dynamics, and Local Peace in Protracted Conflicts (ResilienceBuilding)

How can ‘resilient communities’ remain resilient in protracted conflicts and contribute to a sustainable peace? How do local conflicts link to national conflicts and what are the implications for peacebuilding? What are the gender dimensions of social resilience? This project pursues an empirically-grounded research agenda into social resilience in conflict-affected areas, focusing on Nigeria, the Central African Republic, South Sudan and Kenya. 

Hovedforsker: Jana Krause

Hvor: Institutt for statsvitenskap

Prosjektets nettside

Periode: 1. oktober 2020 - 30. september 2025

Starting Grant: How work organizations shape ethnic stratification across immigrant generations: assimilation, segregation, and workplace contexts (ORGMIGRANT)

ORGMIGRANT anvender en organisatorisk tilnærming til studiet av etnisk stratifikasjon i arbeidsmarkedet, med spesifikt fokus på hvordan økonomisk assimilasjon utvikler seg på tvers av generasjoner blant innvandrere og deres etterkommere.

Hovedforsker: Are Skeie Hermansen

Hvor: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Prosjektets nettside

Periode: 1. september 2020 - 31. august 2025

Consolidator Grant: The Emergence, Life, and Demise of Autocratic Regimes (ELDAR)

ELDAR analyserer tre sider ved autokratisk politikk: hvordan autokratier oppstår; politikkutforming og implementering i slike politiske system; og hvordan autokratier bryter sammen. ELDAR fremhever og studerer hvordan disse sidene ved politikk I autokratier, eller diktaturer om man vil, henger sammen, for eksempel ved at politikkutforming både avhenger av hvordan regimet oppstod samt påvirker sannsynligheten for regimets død eller overlevelse i fremtiden.

Hovedforsker: Carl Henrik Knutsen 

Hvor: Institutt for statsvitenskap

Prosjektets nettside

Periode: 1. juni 2020 - 31. mai 2025

Starting Grant: Between Sea and City: Ethnographic explorations of infrastructure, work, and place around leading urban container ports (PORTS)

Hva kan havner fortelle oss om endringene i global økonomi? Dette prosjektet skal undersøke den globale kapitalismen med utgangspunkt i fire maritime byer (Rotterdam, Piraeus, Singapore, Pusan).

Hovedforsker: Elisabeth Schober

Hvor: Sosialantropologisk institutt

Prosjektets nettside

Periode: 1. februar 2020 - 31. januar 2025

Starting Grant: Brains and minds in transition: The dark side of neuroplasticity during sensitive life phases (BRAINMINT)

Nåværende kunnskap om hva som skal til for god psykisk helse er i stor grad basert på studier der miljøet ansees som statisk, der man ikke har tatt høyde for at det forekommer dramatiske variasjoner i miljømessig påvirkning og disses interaksjon med genetikk gjennom forskjellige stadier i livet. Formålet med BRAINMINT er å finne denne manglende sammenhengen mellom arv og miljø ved å fokusere på to store overgangsfaser i livet, nemlig ungdomstiden og svangerskapet. Disse er karakterisert av en midlertidig økning i hjerneplastisitet, noe som gir åpning for tilpasning og vekst, men også debut av psykiske lidelser.

Hovedforsker: Lars Tjelta Westlye

Hvor: Psykologisk institutt (PSI)

Prosjektets nettside

Periode: 1. august 2019 - 31. juli 2024

Consolidator Grant: OPENFLUX

The OPENFLUX project is using data and methods from behavior genetics to study patterns of social stratification and family demography. Målet med prosjektet er å undersøke hvilke genetiske og miljømessige faktorer som bidrar til at sosioøkonomiske og demografiske utfall blir ulike. Undersøkelsen går på tvers av tre ulike dimensjoner: kohorter, livsfaser og generasjoner. 

Hovedforsker: Torkild Lyngstad

Hvor: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Prosjektets nettside

Periode: 1. juli 2019 - 30. juni 2024

Starting Grant: How distress alters opioid drug effects and abuse liability (OPIOIDREWARD)

How do the activation of different neurochemical systems influence reward and decision making in the brain? OPIOIDREWARD investigates how activation of various neurochemical systems play into the brain's way of processing decisions and rewards. To address this question we will, among other things, use medication that blocks or activates central neurochemical systems in the brain.

Hovedforsker: Siri Leknes

Hvor: Psykologisk institutt (PSI)

Prosjektets nettside

Periode: 1. juli 2019 - 30. juni 2024

Starting Grant: Value Judgements and Redistribution Policies (VALURED)

Heterogeneity and diversity are a pervasive aspect of modern societies. Differences in individuals’ preferences, needs, skills, and information are key to explain variation in individuals’ behavior and to anticipate individuals’ responses to policy changes. There is no consensus, however, about how to take these differences into account when evaluating policies. VALURED will reexamine this ethical challenge by characterizing the mapping between value judgments - i.e. principles of distributive justice - and redistribution policies. 

Hovedforsker: Paolo Giovanni Piacquadio

Hvor: Økonomisk institutt

Prosjektets nettside

Periode: 1. januar 2019 - 31. desember 2023

Consolidator Grant: Early life factors restricting and promoting neurocognitive plasticity through life (Set-to-change)

The objective of Set-to-change is to test whether and how early life environmental factors and genetic makeup interact to regulate neurocognitive plasticity through the lifespan. Neurocognitive plasticity; i.e. changes in brain and cognition in response to environmental demands over time, shows huge individual variability, for unknown reasons. Neurodevelopmental origins of functional variation through the lifespan are acknowledged, but the pathways need to be identified. As individual constitution and environment are intrinsically correlated, to make progress beyond state of the art, this can only be tested in an experimental setting.

Hovedforsker: Kristine Wahlhovd

Hvor: Psykologisk insitutt

Prosjektets nettside

Periode: 1. oktober 2018 - 31. mars 2023

Consolidator Grant: The Missing Link of Episodic Memory Decline in Aging (AgeConsolidate)

Which brain mechanisms are responsible for the faith of the memories we make with age, whether they wither or stay, and in what form? Episodic memory function does decline with age. While this decline can have multiple causes, research has focused almost entirely on encoding and retrieval processes, largely ignoring a third critical process– consolidation.

Hovedforsker: Anders Fjell

Hvor: Psykologisk institutt

Prosjektets nettside

Periode: 1. mai 2017 - 31. oktober 2022

Avsluttet

ERC Starting Grant: The Global and Local Organization of Production (Globalprod)

Hovedforsker: Andreas MoxnesØkonomisk institutt
Periode: Januar 2017 – desember 2021

ERC Consolidator Grant: The Economics and Politics of Conservation (Conservation)

Hovedforsker: Bård Harstad, Økonomisk institutt
Periode: August 2016 – november 2021

ERC Starting Grant: Enacting the good economy: Biocapitalization and the little tools of valuation (Little Tools)

Hovedforsker: Kristin AsdalTIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Periode: August 2016 – juli 2021

ERC Advanced Grant (partner): Family life courses, intergenerational exchanges and later life health (FAMHEALTH)

Hovedforsker: Øystein KravdalØkonomisk institutt
Periode: Juli 2013 – juni 2018

ERC Advanced Grant: Macroinequality

Hovedforsker: Kjetil Storesletten, Esop
Periode: Juni 2013 – mai 2018

ERC Starting Grant: Neurocognitive plasticity: Lifespan Mechanisms of Change (NeuroCogPlasticity)

Hovedforsker: Kristine B WalhovdPsykologisk institutt
Periode: Mars 2013 – februar 2018

ERC Advanced Grant: Overheating. The three crises of globalisation: An anthropological history of the early 21st century

Hovedforsker: Thomas Hylland EriksenSosialantropologisk institutt
Periode: Juli 2012 – desember 2017

ERC Starting Grant: General Institutional Equilibrium: Theory and Policy Implications (GInE)

Hovedforsker: Bård HarstadEsop
Periode: Juli 2012 – juni 2016

 

overskrift Marie S Courie

MSCA European Training Network (partner): Well-being, Ecology, Gender and cOmmunity (WEGO-ITN)

Feministisk politisk økologi (FPØ) bygger videre på politisk økologi ved å undersøke hvordan kjønn reproduseres i og gjennom praksiser, politikk og handlinger knyttet til miljøforandringer. Ved å basere seg på samarbeids- og handlingsorienterte metodologier analyserer FPØ hvilke virkninger økologiske og økonomiske kriser har på ulike kjønn i deres sosiale omgivelser. WEGO-ITN er et internasjonalt nettverk bestående av ledende forskere innen FPØ som har startet et forsknings- og opplæringsprogram med mål om å utdanne den neste generasjonen forskere på feltet. 

Hovedforsker: Andrea J. Nightingale

HvorInstitutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Prosjektets nettside

Periode: 1. januar 2018 – 30. juni 2022

MSCA European Joint Doctorate (partner): Anthropology of Human Security in Africa (ANTHUSIA)

Hvordan skaper mennesker i Afrika framtidsmuligheter og trygghet? I prosjektet ANTHUSIA jobber 15 stipendiater med spørsmål knyttet til blant annet helse, flyktninger, miljø og energi. Forskningen skal gi kunnskap om hvordan organisasjoner som jobber i Afrika bedre kan takle noen av de største utfordringene på det afrikanske kontinentet.

Hovedforsker: Paul Wenzel Geissler

Hvor: Sosialantropologisk institutt

Prosjektets nettside

Periode: 1. januar 2018 – 31. desember 2022

MSCA Individual Fellowship: Socially Distanced Solidarity: Far Right Recruitment and Enrolment During the COVID-19 Pandemic (SODIS)

Hovedforsker: Katherine Kondor

HvorC-REX - Senter for ekstremismeforskning

Prosjektets nettside

Periode: 6. september 2021 – 5. september 2023

MSCA Individual Fellowship: Genetic and geographical determinants of depression (GenGeoRisk)

Hovedforsker: Ziada Ayorech

Hvor: Psykologisk institutt

Prosjektets nettside

Periode: 1. februar 2021 – 31. januar 2023

MSCA Individual Fellowship: Towards Precision Psychiatry (ToPP)

Hovedforsker: Thomas Wolfers

Hvor: Psykologisk institutt

Prosjektets nettside

Periode: 1. august 2020 – 31. juli 2022

Avsluttet

MSCA European Training Network (coordinator): The Post-Crisis Legitimacy of the European Union (PLATO)

Koordinator: Christopher LordARENA Senter for europaforskning
Periode: Januar 2017 – desember 2020

 

Samarbeidsprosjekter innenfor samfunnsutfordringer søylen

Research and Innovation Action (coordinator): EU Differentiation, Dominance and Democracy (EU3D)

What are the democratic potentials and the dominance pitfalls of differentiation in today’s EU? EU3D specifies the conditions under which differentiation is politically acceptable, institutionally sustainable, and democratically legitimate; and singles out those forms of differentiation that engender dominance.

Koordinator: John Erik Fossum

Hvor: ARENA Senter for europaforskning

Prosjektets nettside

Periode: 1. februar 2019 – 31. juli 2023

Research and Innovation Action (coordinator): Lifebrain: Healthy minds from 0-100 years

The project’s main objective is to identify determinants of brain, cognitive and mental health at different stages of life. By integration, harmonisation and enrichment of major European neuroimaging studies of age differences and changes, we will obtain an unparalleled database of fine-grained brain, cognitive and mental health measures of more than 6.000 individuals. Longitudinal brain imaging, genetic and health data are available for a major part, as well as cognitive/mental health measures for extensively broader cohorts. By linking these data, also to additional databases and biobanks, including birth registries, national and regional archives, and by enriching them with new online data collection and novel measures, we will address risk and protective factors of brain, cognitive and mental health throughout the lifespan.

Koordinator: Kristine Walhovd

Hvor: Psykologisk institutt

Prosjektets nettside 

Periode: 1. januar 2017 – 30. juni 2022

Research and Innovation Action (partner): Ocean-based Negative Emission Technologies (OceanNETs)

Hovedforsker: Christian Peter Traeger

Hvor: Økonomisk institutt

Prosjektets nettside

Periode: 1. juli 2020 – 30. juni 2025

Research and Innovation Action (partner): Resisting Radicalisation Through Inclusion (DRIVE)

The DRIVE project explores the role of social exclusion in the context of radicalisation in Denmark, Norway, the Netherlands and the UK. The project will offer practical advice to policymakers on how to take into account social inclusion and social determinants of public mental health in policies to tackle radicalisation and to avoid the pitfalls of further alienating and marginalising communities.

Hovedforsker: Cathrine Thorleifsson

HvorC-REX - Senter for ekstremismeforskning

Prosjektets nettside

Periode: 1. januar 2021 – 31. desember 2023

Research and Innovation Action (partner): Trust in Governance and Regulation in Europe (TIGRE)

TiGRE utarbeider et analytisk rammeverk for studien av tillitsforhold til styring og ledelse. Studien vil se på tillit blant ulike reguleringsaktører, som regulatorer, politiske, administrative og juridiske organer, tjenesteytere og deres interesseorganisasjoner, forbrukere og andre samfunnsinteresser, i tillegg til i befolkningen generelt. Prosjektets mål er å beskrive og forklare rollen tillit og mistillit har i europeisk regulatorisk styring, og på hvilke måter tillit kan bli vedlikeholdt, reparert og utviklet gjennom administrativ praksis og reform.

Hovedforsker: Tobias Bach

Hvor: ARENA Senter for europaforskning

Prosjektets nettside

Periode: 1. januar 2020 – 30. september 2023

Research and Innovation Action (partner): Policy, Expertise, and Trust in Action (PERITIA)

PERITIA studerer betingelsene for tillit til eksperter og ekspertkunnskap involvert i politikkutforming. Prosjektet skal undersøke og sammenligne kanaler for kobling mellom vitenskap og politikk i ulike europeiske land; digitale mediers rolle i å skape, styrke eller svekke tillit til eksperter; psykologiske mekanismer involvert i prosesser som skaper/undergraver tillit, sosiale indikatorer for tillit til eksperter, og kognitive og følelsmessige komponenter i tillitsfull atferd; etiske krav til eksperter involvert i politikkutforming; og hvorvidt deliberative paneler av borgere og eksperter kan fremme tillit til ekspertkunnskap.

Hovedforsker: Cathrine Holst

Hvor: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Prosjektets nettside

Periode: 1. februar 2020 – 31. januar 2023

Research and Innovation Action (partner): Quantifying Migration Scenarios for Better Policy (QuantMig)

Hovedforsker: Steinar Holden 

Hvor: Økonomisk institutt

Prosjektets nettside

Periode: 1. februar 2020 – 31. januar 2023

Coordination and Support Action (partner): Differentiation: Clustering Excellence (DiCE)

Den overordnede målsetningen med DiCE er å sikre at den sentrale forskningen på differensiering oversettes til policy-relevante råd og blir gjort lett tilgjengelig for politikere, byråkrater og andre relevante målgrupper på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå i Europa. Målet er at dette skal gjøre EU bedre rustet for fremtidige differensierings-scenarier. DiCE samler koordinatorene for tre H2020-prosjekter som fikk midler fra samme utlysning: EU3D, EU IDEA og InDivEU. 

Hovedforsker: John Erik Fossum

Hvor: ARENA Senter for europaforskning

Prosjektets nettside

Periode: 1. januar 2020 – 31. desember 2022

Avsluttet

Research and Innovation Action (coordinator): Reconsidering European Contributions to Global Justice (GLOBUS)

Koordinator: Helene SjursenARENA Senter for europaforskning
Periode: 1. juni 2016 – 31. mai 2020

Research and Innovation Action (partner): Dialogue about Radicalisation and Equality (DARE)

Hovedforsker: Graham Macklin,  C-REX - Senter for ekstremismeforskning
Periode: 1. mai 2017 – 31. oktober 2021

Coordination and Support Action (partner): Fostering Synthetic Biology standardisation through international collaboration (BioRoboost)

Hovedforsker: Ana Delgado, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Periode: 1. oktober 2018 – 30. september 2021

Research and Innovation Action (partner): Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA)

Hovedforsker: Kristian StokkeInstitutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Periode: 1. november 2017 – 28. februar 2021 

Research and Innovation Action (partner): Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts (TRACES)

Hovedforsker:  Arnd SchneiderSosialantropologisk institutt
Periode: Mars 2016 – februar 2019

Research and Innovation Action (partner): Growth, Equal Opportunities, Migration, Markets (GEMM)

Hovedforsker: Gunn Elisabeth BirkelundInstitutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Periode: 1. september 2015 – 31. desember 2018

Research and Innovation Action (partner): Investigating the Impact of the European Union (I3U)

Hovedforsker: Fulvio CastellacciTIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Periode: 1. mars 2015 – 30. september 2018

Publisert 4. sep. 2018 14:50 - Sist endret 17. juni 2022 11:43