Bærekraftkonferansen 2022

Bærekraftkonferansen arrangeres av Bærekraftlaboratoriet, og er en møteplass for arbeidslivsaktører, studenter og universitetsansatte.

Hvit tekst mot grønn mose som bakgrunn. UiO-logo i hjørnet.Titte, sentralt i bildet: Bærekraftkonferansen. Tekst i bunn av bildet: Psykologisk institutt, Institutt for arkeologi, konservering og historie, LINK Senter for læring og utdanning, UN Global Compact Norge

Bærekraftlaboratoriet er et laboratorium for utvikling av nye læringsformer og måter å styrke samarbeidet mellom akademia og arbeidsliv på. Bærekraftlaboratoriet er et samarbeid med UN Global Compact Norge (UNGC), som er FNs bedriftsinitiativ for bærekraft. Studentene på emnet B-LAB2000 – Bærekraftlaboratoriet: tverrfaglig praksisemne jobber tverrfaglig i mindre grupper med reelle, bærekraftrelaterte problemstillinger fra UNGCs samarbeidsbedrifter.

Det blir lett servering (bakverk/frukt) og kaffe/te, og vi vil derfor gjerne vite hvor mange som kommer på konferansen.

Meld deg på her

Program:

10.15-10.30: Velkommen

  • Velkommen v/ konferansier Trine Waaktaar, visedekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
  • Innledning v/ Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet ved UiO.

10.30-11.10: Foredrag

Knut Ivar Karevold, førsteamanuensis II i psykologi tilknyttet bærekraftlaboratoriet: Hvordan nudge forbrukere til å velge klimavennlig mat?

Hvordan kan vi bruke atferdsøkonomisk kunnskap om folks beslutninger til å fremme bærekraftige valg? Maten vi produserer og spiser skaper både betydelige klimagassutslipp og medvirker til ødeleggelse av natur og økosystemer. Men det kan være vanskelig å endre folks matvaner. Forskningen på matnudge viser det er mulig å påvirke folk til å spise både sunnere og mer bærekraftig ved å justere på utformingen av butikker og spisesteder, og bruke forskningsbasert kunnskap til å fremme bedre valg.

Ada Nissen, førsteamanuensis i historie: Statoil og den miljøvennlige norske oljen. Klimaproblemet i møte med sektorinteresser og politisk styring 1990-2005.

Innlegget vil omhandle samspillet mellom norske myndigheter og Statoil i en formativ periode for global klimadebatt. Nissen gir et innblikk i hvordan både Statoil og selskapets statlige eier reagerte på økende internasjonale krav om avkarbonisering, og diskuterer hvordan selskapets synspunkter ble prioritert i utformingen av norsk klimapolitikk.

11.10-11.30 Kaffe og enkel servering

11.30-13.00 Presentasjoner og panelsamtaler ved UNGC, studentene ved B-LAB2000 og samarbeidsbedriftene

Grace-Anne Solvang, prosjektleder UN Global Compact Norge: UNGCs arbeid, og samarbeid med Bærekraftlaboratoriet.

For å nå FNs bærekraftsmål kreves det felles innsats fra myndigheter, sivilsamfunn, akademia og næringsliv. UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. I Norge jobber organisasjonen blant annet for å styrke samarbeidet mellom akademia og næringsliv og er hovedsamarbeidspartner i Bærekraftlaboratoriet.

Tuva Nordtorp Fangen, Trym Fjeldheim Karlsen, Liv-Helene Slettum Sivertsen og Eivind Hammelbo Søyland, studenter på emnet B-LAB2000: Presentasjon av studentprosjektene

Bærekraftlaboratoriet er et tverrfaglig praksisemne for studenter med fagbakgrunn fra historie og/eller psykologi, hvor studentene bruker sin fagkunnskap og metodeferdigheter til å løse bærekraftrelaterte utfordringer i bedrifter og organisasjoner. Studentene vil presentere sitt arbeid og løsningsforslag på casene fra samarbeidsbedriftene Vålerenga Fotball Elite, Sopra Steria, Sparebank1 SørøstNorge.

Panelsamtale med samarbeidsbedriftene:

  • Bedriftsrepresentanter for bærekraftarbeid fra Sopra Steria, Vålerenga Fotball Elite og SpareBank 1 Sørøst-Norge
  • Gunn Enli, prodekan for utdanning ved HF (ordstyrer)

Avsluttende refleksjoner v/Ylva Østby og Sunniva Engh, prosjektledere Bærekraftlaboratoriet


For å bidra til å løse dagens bærekraftutfordringer trengs kunnskap om hvordan menneskelig handling og motivasjon kan mobiliseres - både i fortid, samtid og fremtid. I Bærekraftlaboratoriet bidrar historikere og psykologivitere med tverrfaglig og tverrsektorielt endringsarbeid, til gjensidig nytte for studenter, arbeidsliv og universitet.

Bærekraftlaboratoriet er et samarbeid mellom IAKH (HF), PSI (SV-fakultetet), LINK og UN Global Compact Norge (UNGCN), FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv.
Bærekraftlaboratoriet er finansiert gjennom prosjektmidler fra HK-Dir for å øke arbeidsrelevans i høyere utdanning. Prosjektet bidrar også til utdanningsforskning, og til å oppfylle UiOs bærekraftstrategi.


UiOs logo

UN Global Compact Norges logo


Kontaktperson: Nora Birkeland, prosjektkoordinator Bærekraftlaboratoriet

Emneord: bærekraft, historie, psykologi, arbeidsliv
Publisert 14. nov. 2022 10:41 - Sist endret 14. nov. 2022 10:48