Bøker - Side 3

Published Jan. 13, 2017 6:58 PM
Bok omslag
Publisert 16. des. 2016 12:57

av Ragnvald Kalleberg

Published Dec. 13, 2016 4:04 PM

Edited by Janne Haaland Matlary and Tormod Heier

Published Dec. 8, 2016 10:02 AM

Bjørn Høyland has contributed with a chapter on Parliaments in the Oxford Handbook of International Organizations, edited by Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, and Ian Johnstone .

Published Dec. 6, 2016 10:38 AM

By Målfrid Braut-Hegghammer

Published by Cornell University Press 2016

Published Nov. 30, 2016 10:14 AM

Erik Biørn

omslag
Publisert 8. nov. 2016 11:39

av Lars Mjøset

omslag
Publisert 8. nov. 2016 11:02

av Cathrine Holst

omslag
Publisert 7. nov. 2016 15:19

av Tian Sørhaug

Published Nov. 3, 2016 2:16 PM

Morten Egeberg, Åse Gornitzka and Jarle Trondal have contributed with a chapter on organisation theory in the Handbook on Theories of Governance edited by Christopher Ansell and Jacob Torfing.

omslag
Publisert 14. sep. 2016 16:00

av Anne Lise Ellingsæter

Photo: Edward Elgar Publishing
Published Sep. 11, 2016 3:55 PM

Olav Bjerkholt

Photo: Edward Elgar Publishing
Published Sep. 11, 2016 3:49 PM

Olav Bjerkholt

Publisert 15. aug. 2016 07:15

Hva er rusmiddelavhengighet og hvordan utvikler det seg?

Publisert 23. mai 2016 07:15

I 18 kapitler skrevet av forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) møter vi barn og unge som har ulike erfaringer med vold og traumer, og hvordan de blir møtt av profesjonelle hjelpere. Dette er nødvendig kunnskap for å forstå, og dermed iverksette, målrettede forebyggende og behandlende tiltak på flere arenaer.

Publisert 23. mai 2016 07:00

Vilkårene for å utøve sosialt arbeid er i endring. Er sosialt arbeid redusert til nøytralt kunnskapsarbeid?

Publisert 18. mai 2016 07:00

Hva er samfunnstraff?

Publisert 11. mai 2016 14:20

Ragnvald Kalleberg har publisert en artikkel om sosiologiens historie i In Modernity - unity in diversity? Essays in honour of Helge Høibraaten. Han dokumenterer og drøfter Adam Smith (1723-1790) som en klassiker i sosiologiens historie.

Publisert 18. apr. 2016 07:00

Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid

Publisert 21. mars 2016 10:11

Målet i tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB) er å hjelpe barn og foreldre til å gjenopprette grunnleggende utviklingsprosesser, slik som emosjonsregulering.

Published Mar. 10, 2016 11:30 AM

By Arild Underdal, Olav Schram Stokke and Kacper Szulecki

Underdal, Stokke og Szulecki have authored chapters in this comprehensive reference work for anyone interested in the governance and politics of the environment, particularly students, researchers and practitioners

Publisert 10. mars 2016 08:27

Per Gunnar Røe og Oddrun Kristine Sæter har skrevet kapittelen "Med kroppsminner som flyttefølge mellom steder" i denne antologien som presenterer nyere stedsteori.

mer info på fagbokforlaget.no

Published Mar. 9, 2016 1:44 PM

By Morten Egeberg

Morten Egeberg contributes with a chapter on the European Commission in a key textbook for students and tutors of the EU, European Union Politics. The book has been released in its fifth edition

Published Mar. 4, 2016 3:04 PM

Anders Molander and Gaute Torsvik

Publisert 8. feb. 2016 07:30

Anja Vaskinn  har skrevet kapitlet "Psykose" og Svein Magnussen har sammen med Pål Grøndahl skrevet kapitlet "Psykogene bevissthetsforstyrrelser" i Pål Grøndahl og Ulf Stridbeck (red): Rettspsykiatriske beretninger. Om sakkyndighet og menneskeskjebner.