Bøker - Side 2

Publisert 3. nov. 2017 11:35

Knut Heidar, Jan Erik Grindheim, Kaare Strøm sammen med Harald Baldersheim har skrevet boken Norsk Politikk som er utgitt av Universitetsforlaget.

Publisert 23. okt. 2017 15:50

Antologien En smartere stat tar for seg aktuelle utfordringer fra ulike sektorer; innvandring og integrering, krisehåndtering, byutvikling, samferdsel, helsepolitikk og forskningspolitikk.

Published Oct. 18, 2017 10:03 AM
Published Oct. 17, 2017 10:03 AM

Per Kristen Mydske has contributed with a chapter on societal governing efficiency in the Administrative Strategies of Our Time, edited by Noralv Veggeland.

Publisert 19. sep. 2017 07:00

I dagens informasjonssamfunn risikerer stadig flere å bli hengt ut i mediene.

Publisert 28. aug. 2017 07:00

Hvor nøyaktige er vi som observatører og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter, og hvor flinke er vi til å oppdage at andres beretninger ikke er sannferdige?

Publisert 6. juli 2017 14:05

Tove Thagaard diskuterer omsorgens betydning og organisering av omsorgarbeid i boken "Omsorgarbeids sosiologi"

Publisert 6. juli 2017 13:33

Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjuende utgave. Utgis nå i 3 bind. Tredje bind tar blant annet for seg velferdsstaten, levekår, det sivile samfunn, helse, medier og kommunikasjon, forbruk og kriminalitetsutvikling.

Publisert 6. juli 2017 12:41

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjuende utgave. Utgis nå i 3 bind. Bind 2 handler bl.a. om arbeidsutvikling, sosial ulikhet, skole og utdanning, innovasjons- og næringspolitikk og diskriminering.

Publisert 6. juli 2017 12:17

Det norske samfunn har kommet i ny utgave, nå i tre bind! Bind 1 handler bl.a. om befolkningsutvikling, bosetningsmønstre, kommuneutvikling, migrasjon, forsvar, bistandspolitikk og klima.

Publisert 5. juli 2017 14:26

Ivar Frønes, Helene Eng, Sigrun Ertesvåg og John Kjøbli har utforsket den populære intervensjons- og evidenstekningens utbredelse i ulike fagmiljøer, og setter den inn i en samfunnsmessig sammenheng i boka "Risiko intervensjon og evidens".

Forside bok
Publisert 24. mai 2017 13:34

Er Oslo «delt» eller ikke? Hva slags sosiale ulikheter kommer i kjølvannet av omfattende nasjonal og internasjonal innvandring? Boka Oslo - ulikhetenes by tilbyr en bred tilnærming til spørsmål om sosial ulikhet i Oslo.

Publisert 22. mai 2017 07:00

Er vi som befolkning blitt sykere og mindre motstandsdyktige overfor livspåkjenninger enn tidligere?

Publisert 1. mai 2017 07:00

Er psykologprofesjonen tjent med å logre for et liberalistisk menneskesyn, der mer individuell behandling er den primære løsningen på samfunnets helseutfordringer?

Published Apr. 10, 2017 11:15 AM

Edited by Elin Haugsgjerd Allern and Tim Bale

Publisert 13. mars 2017 06:00

Hva bestemmer våre beslutninger og hvor gode er de?

Publisert 9. mars 2017 09:59

Samira Martys Titel wirft einen Blick auf ein Verhältnis, das von Unterdrückung und dem Widerstand geprägt ist.

Presentation von Promedia Verlag

GAN Aschehoug
Published Feb. 27, 2017 10:54 AM

Mari Rege, Ingunn Størksen, Dieuwer Ten Braak, Svanhild Breive, Ragnhild Lenes, Svanaug Lunde,  Martin Carlsen, Ingvald Erfjord and Per Sigurd Hundeland.

Cambridge University Press
Published Feb. 24, 2017 1:22 PM

Tore Schweder and Nils Lid Hjort

Photo: Edward Elgar Publishing
Published Feb. 23, 2017 2:46 PM

Øystein Kravdal

Published Feb. 21, 2017 5:27 PM

Finn Førsund

Published Feb. 21, 2017 2:58 PM

Darian Roja and Dag Einar Thosen

Photo: Cappelen Damm Akademisk
Published Feb. 20, 2017 1:38 PM

Viggo Andreassen, Ivar Bedesen and Joachim Thøgersen

Published Feb. 17, 2017 5:34 PM

Edited by Olle Törnquist and John Harriss with Neera Chandhoke and Fredrik Engelstad

Published Feb. 17, 2017 5:06 PM